Hình bìa

Chuyên Chức Bảo Tiêu

Tác giả Quân Thiên Túy
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 5,109,705
Convert 100%
Cập nhật
80 thích
32583 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

【 nóng nảy tinh phẩm 】 đệ nhất thế giới Binh Vương, vì sao tại hoàn thành trong lịch sử không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đột nhiên ẩn lui? Một tờ trên trời rơi xuống giấy kết hôn, một vị điên đảo chúng sinh tuyệt đại giai nhân, một đoạn đô thị truyền kỳ , lãnh diễm mỹ nữ Tổng giám đốc, cái kia đoạn không muốn đối với người nhắc đến quá khứ, lại ẩn giấu đi như thế nào Tân Bí? Tới từ địa ngục chuông tang, sắp gõ vang!

Tương Tự Truyện Chuyên Chức Bảo Tiêu