Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

15

Bình

234

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch) của tác giả Sát Trư Đao

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
24,000
2
5,400
3
5,000
4
5,000
5
3,000
6
2,000
7
2,000
8
1,000
9
1,000
10
800
11
500
12
300
15
50