Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

195

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Tiêu Hạo

Nhân Vật Chính · Nam

Nam nhân vật chính.Được hệ thống gia thân mà đi đến nhân sinh đỉnh phong