Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

195

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

ViênĐạnBạc · Luyện Khí Tầng Hai ·
10 Kim Phiếu
75 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đọc cũng đc.Main lên cảnh giới quá nhanh, diễn biến truyện cũng đi khi thì như tên lửa,khi thì chậm như rùa bò.Miêu tả có mấy ngày mà mấy chục chương.Mong tác đẩy thời gian cũng tình tiết hợp lý vào.Ngày ra 4 chương thì ủng hộ lâu dài.

nhiều vợ ngôn tình hậu cung
abinmap999 · Luyện Khí Tầng Năm ·
10 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

giải trí tốt. ad bạo chương đi ad ơi.....