Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chiến Thiên Ma Thần

Truyện có 1389 chương.
701
Kết thúc (Hạ)
702
Truyền lời
703
Thiên Hoàng chung
704
Thiên Hoàng chung
705
Thiên Hoàng chung
706
Thiên Hoàng chung
707
Thiên Hoàng chung (ngũ)
708
Thiên Hoàng chung (sáu)
709
Thiên Hoàng chung (bảy)
710
Thiên Hoàng chung (tám)
711
Nhận chủ!
712
Phượng Nghiễm, Tử Đàn
713
Nói chuyện với nhau
714
Tiến nhập Phượng Viêm Động
715
Thiên Hoàng Trấn Ma Ngục
716
Phượng Nghiễm
717
Cấm Chế
718
Phân nửa
719
Giải phong
720
Tử Đàn
721
Đại công cáo thành
722
Ly khai Tây Uyên phương pháp
723
Kinh hỉ
724
Long Hoàng Huyết Diễm
725
Tây Uyên, lao lung? Bảo Địa?
726
Tây Uyên, lao lung? Bảo Địa? (Hạ)
727
Muốn kết hôn ta, trước qua cửa ải này
728
Huyền Linh đàm
729
Tiễn nàng một hồi tạo hóa
730
Hư Không tai nạn (thượng)
731
Hư Không tai nạn (trung)
732
Hư Không tai nạn (Hạ)
733
Đồng hành
734
Hỏa Kim thành
735
Âm Phá
736
Giao thủ
737
Trần Tu
738
Ta chờ ngươi
739
Cùng phòng
740
Thiên Hỏa Kim Lâm
741
Mở ra
742
Liệt Không Ma Lang
743
Di tích
744
Long Nha thú
745
Bao vây tiễu trừ (thượng)
746
Bao vây tiễu trừ (Hạ)
747
Lục đạo quang đoàn
748
Đoạt!
749
Chiến đấu Tiền Ninh
750
Hung tàn
751
Hồng Hoang Long Hoàng ấn
752
Gặp lại Âm Phá
753
Thiên Nguyên Vạn Cốt phá
754
Trấn Địa Hoàng Bàn
755
Ngọn nguồn linh khí
756
Tiêu Trần
757
Giao thủ
758
Đáy hồ
759
Cửu Kiếp lão tổ
760
Tử cục
761
Trấn Ma Ngục, Phong Thần ngục
762
Phệ Sinh Thổ Linh
763
Thẳng tiến ở chỗ sâu trong
764
Long Hoàng cổ điện
765
Kim Long Vệ, Hỏa Phượng Vệ
766
Xông!
767
Tiến nhập Long Hoàng cổ điện
768
Tế Đàn
769
Bất Động Long Côn
770
Cướp giật
771
Đỏ mắt
772
Liều mạng
773
Rốt cuộc ai giết ai!
774
Chật vật chạy trốn
775
Hiện thân
776
Long Hoàng Huyết Trì
777
Huyết Diễm thanh tẩy
778
Hoàn mỹ
779
Xuất quan
780
Thư kích
781
Bạo phát
782
Chấn động (thượng)
783
Chấn động (Hạ)
784
Chém tận giết tuyệt
785
Cuồn cuộn sóng ngầm (thượng)
786
Cuồn cuộn sóng ngầm (Hạ)
787
Không Linh Huyền Quả
788
Linh Mãng Nham Viên
789
Độc linh hiển uy
790
Năm danh ngạch
791
Thủ Dương Sơn Mạch
792
Viêm Dương, Sở Tinh Nhi, Nhạc Sơn
793
Hắc Tử màn
794
Xông cửa (thượng)
795
Xông cửa (Hạ)
796
Nhiều
797
Không nhiều lắm
798
Tiến nhập Tử Vong Chiểu Trạch
799
Tử khí Luyện Thể
800
Bán Thú thân thể Phệ Sinh Thổ Linh