Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chiến Thiên Ma Thần

Truyện có 1389 chương.
901
Di tích hiện thế
902
Lệ Quỷ Sâm Lâm
903
Vạn Độc Âm Hạt
904
Lệ Quỷ Tông di tích
905
Thiên Kiếp Linh Dịch
906
Thiên Kiếp Linh Thụ
907
Người định không bằng trời định
908
Liều mạng
909
Chủ Điện
910
Kinh sợ?
911
Tượng đá
912
Có ít thứ, ngươi ăn không vô!
913
Khai chiến!
914
Ba chỗ chiến trường
915
Mộc Giới tuyệt sát
916
Hạ tử thủ
917
Nguyệt Tà
918
Tử thù
919
Luyện hóa Thiên Kiếp Linh Thụ (thượng)
920
Luyện hóa Thiên Kiếp Linh Thụ (Hạ)
921
Long Chiến Độ Kiếp (thượng)
922
Long Chiến Độ Kiếp (Hạ)
923
Bốn vị người thừa kế
924
Mơ ước
925
Liền thừa lại ngươi
926
Còn có ai!
927
Vụ Chướng
928
Phá chướng
929
Mãnh thú Hồn triều
930
Đến ở chỗ sâu trong
931
Tứ Sát Tế Đàn
932
Huyết tinh thí luyện
933
Mở ra, người thừa kế thí luyện
934
Khát Máu Thiềm Thừ
935
Minh Mãng Hung Sát Phá
936
Cuối cùng truyền thừa tranh đoạt
937
Lại bạo nổ lệ tinh
938
Thiên Yêu Tà Thương
939
Xấu hổ
940
Ngụy Kiếp Cảnh
941
Thắng hiểm
942
Truyền thừa thuộc sở hữu
943
Nương
944
Kiếp dương loại
945
Hoàng Tuyền bích lạc, chúng ta đi theo!
946
Cửu Thú hóa hình
947
Thải Mục Hắc Long
948
Thiên Bằng thành
949
Phương Liệt
950
Đối chọi gay gắt
951
Bỏ chạy
952
Manh mối
953
Hàn Băng thi giao
954
Hết ý người quen
955
Bàng quan
956
Lưỡng bại câu thương
957
Xuất thủ
958
Hung Viên phụ thể
959
Đắc thủ
960
Tìm tới cửa
961
Long Chiến vs Phương Liệt
962
Không Gian Phong Bạo
963
Hư Không Lân Bàn
964
Cổ kỳ hài cốt
965
Lấy cốt
966
Trốn
967
Thoát thân (thượng)
968
Thoát thân (Hạ)
969
Luyện Cốt (thượng)
970
Luyện Cốt (Hạ)
971
Đoạt xá
972
Bị ép Độ Kiếp
973
Ngưng tụ Ma dương
974
Côn Lăng
975
Côn Bằng huyết mạch
976
Minh Tâm Tông
977
Cổ Linh đan
978
Uẩn Thần Đan
979
Hung Sư Nguyên Liệt
980
Đan đài
981
Nguyên Khiếu Thiên
982
Chiến đấu Nguyên Khiếu Thiên
983
Một vòng Ma dương
984
Ma Binh Đế nộ
985
Lên đài
986
Linh Hỏa Luyện Thể
987
Đan đài Độ Kiếp
988
Chín đạo Linh Hỏa
989
Xuất quan
990
Ngăn cửa
991
Tái chiến Phương Huyền
992
Thần Lôi Hám Thiên Kính
993
Ma Tinh Thần
994
Tiền mua mạng
995
Thu hoạch pha phong
996
Tổ Huyết Linh tinh
997
Siêu cấp Tổ Huyết Linh tinh
998
Lãnh Cửu Trần
999
Huyết Trì Ngưng Thân tháp
1000
Vào tháp