Hình bìa

Chiến Thiên Ma Thần

Tác giả Tương Hồng Minh
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,508,855
Convert 100%
Cập nhật
140 thích
34249 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ma giới rơi vào tay giặc, cô ma chạy ra. Một nhân giới củi mục thiếu niên, trở thành hắn cuối cùng lựa chọn. Một kẻ củi mục, rõ ràng trở thành cuối cùng mặc cho Ma Đế. Người tu nhân văn, ma tu ma văn, Nhân Ma kiêm tu, có thể —— lục thần! Đến đây đi, để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến, một thiếu niên như thế nào chinh phục Nhân giới, giết đến tận Thần giới, phục hưng Ma giới, cuối cùng nhất leo lên tam giới đỉnh phong con đường trải qua!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Chiến Thiên Ma Thần