Hình bìa

Chiến Phá Vân Tiêu

Tác giả Hạng Hoa
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,408,491
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
68 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nội dung Võ Mạch Diệt Thế.

Linh Hồn Khống Thiên.

Cường giả điên đảo càn khôn cuồng Võ thế giới.

Thiếu niên Trần Chinh, Gia Tộc bị hủy, thân nhân bị bắt, người mang phế Võ mạch, lại bằng vào kiên cường ý chí cùng chiến thắng hết thảy dũng khí, tại ngàn khó vạn hiểm bên trong từng bước quật khởi!

Tu nghịch thiên Hồn Điển, ngộ Võ Đạo Chân Đế, trảm cường địch, chưởng thiên hạ, Chiến Phá Vân Tiêu lĩnh phong tao!

Tương Tự Truyện Chiến Phá Vân Tiêu