Hình bìa

Chí Tôn Y Đạo

Tác giả Thái Tân
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,203,811
Convert 100%
Cập nhật
3 thích
10767 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tiên tôn chi tử phụ thân bác sĩ thiên tài, lấy y nhập đạo! Thành tựu y đạo chí tôn.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Chí Tôn Y Đạo