Hình bìa

Chí Tôn Tiêu Diêu Thần

Tác giả Hoa Khai Đích Thạch Đầu
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Dropped
Số Chữ 990,880
Convert 100%
Cập nhật
1110 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thế gia thiên kim, đế quốc công chúa, Thánh Nữ, yêu nữ, Thần Nữ vân...vân nguyên một đám cùng hắn đã xảy ra không tầm thường quan hệ... Bị một gạch đập đến dị giới, hắn thể hiện ra một cái Tiêu Dao tiên đồ! Một vị dựng ở đỉnh phong Võ Thánh, xuyên việt Dị Giới lập tức bừng tỉnh, võ đạo không chừng mực! Đứng tại một cái mới đích võ đạo khởi điểm, hướng mới đích thánh cảnh, Thần Cảnh xuất phát! Võ đạo đại cảnh giới: Phàm cảnh, Thánh cảnh, Thần Cảnh.

Tương Tự Truyện Chí Tôn Tiêu Diêu Thần