Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

25

Bình

293

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Chí Tôn Đặc Công

Tần Dương

Nhân Vật Chính · Nam

Anh main ngầu, cái gì cũng giỏi, luôn hút gái xinh