Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

23

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)

thienhanGJ · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện này hay, max hài, đọc bản convert đã cười ra nước mắt, rất trông mong bản dịch hoàn chỉnh

Nam123 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, thể loại mình thích nhất

dị năng