Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chân Tiên

hoacapvan · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện khá ok. main nhiều kỳ ngộ và được giúp từ trong trứng :vvv

nhiều vợ trọng sinh
s2sheol · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
60 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyên về cơ bản là khá hay Main nói chung quá bá (Chỉ số may măn quá cao, kỳ ngộ liên tục làm main giống bug hơn) Tăng tiến tu vi chậm về ban đầu, hack speed về giữa và sau. Nội dung truyện còn thiếu một chút logic.

trọng sinh giả heo ăn thịt hổ
Truyện tương tự đề xuất bởi s2sheol