Những đánh giá cho truyện Chân Tiên
hoacapvan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Mức YY

truyện khá ok. main nhiều kỳ ngộ và được giúp từ trong trứng :vvv

nhiều vợ trọng sinh
s2sheol · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
60 Đánh Giá
Cao Mức YY

Truyên về cơ bản là khá hay Main nói chung quá bá (Chỉ số may măn quá cao, kỳ ngộ liên tục làm main giống bug hơn) Tăng tiến tu vi chậm về ban đầu, hack speed về giữa và sau. Nội dung truyện còn thiếu một chút logic.

trọng sinh giả heo ăn thịt hổ
Truyện tương tự đề xuất bởi s2sheol