1140
960
720

Chương 700: Yêu tộc tan tác (thượng)

Thân ảnh Cổ Thần chợt lóe, lại giết về một phía khác, sáu tay hắn huy vũ, sở hướng vô địch, sáu đạo phủ cương tung thiên hoành địa, chỗ phủ cương hiện lên đó là chỗ cường giả thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh vẫn lạc, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên miên không ngừng nghỉ.

Cổ Thần dẫn theo gần sáu mươi vị cường giả Đạo môn, giết về phía địch gần trăm vị cường giả thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh, quân lính tan rã, chạy trốn như chó nhà có tang.

Binh bại như sơn đảo, cuộc chiến đấu duy trì liên tục không quá lâu, cường giả thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh đã bỏ chạy thật xa, thế nhưng trên mặt đất vẫn lưu lại trên trăm cụ thi thể cường giả nhân tộc.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cường giả thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh chí ít có một phần năm bị Cổ Thần suất lĩnh cường giả Đạo môn chém chết, trong đó có ít nhất một phần ba đều vẫn lạc trong tay cổ Thần.

Cổ Thần hóa thân ba đầu sáu tay, cầm theo sáu thanh đại tiên phủ, nơi nào đi qua, máu thịt tung bay, người ngăn lại phải chết, không kẻ nào địch nổi, là một tôn Chiến thần bất bại danh đúng với thực.

Trong những cường giả vẫn lạc bên phía thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh, cường giả siêu cấp Hư Không hậu kỳ chiếm nhiều nhất, chí cường giả Hư Không hậu kỳ đỉnh cũng không thiếu, đồng thời ngay cả cường giả cái thế Hợp Đạo sơ kỳ cũng vẫn lạc ba người.

Ba người trong số đó có hai người bị Cổ Thần chém chết, một là Thánh hoàng Cơ Nghiêu, một người được cường giả Đạo môn phân biệt, là cường giả thượng cổ của Cực Băng Tông Ma môn, còn có một người thì bị mấy cường giả Đạo môn liên thủ vây công mà chết.

Cổ Thần cũng không dẫn theo chúng cường giả Đạo môn tiến hành đuổi giết tận cùng đối với thế lực Thánh đình, Phật môn, để tránh bọn họ bị đuổi tới tuyệt lộ, tử chiến tới cùng, trong lòng Cổ Thần rõ ràng, vừa rồi va chạm một chưởng với Cơ Lăng Hư, biết chính mình không thắng nổi hắn, nếu như trong lòng Cơ Lăng Hư không bị chấn nhiếp, đồng thời không muốn liều mạng với hắn, mà trực tiếp công kích chín vị cường giả Đạo môn bày ra Cửu Sát Đô Thiên đại trận, sợ rằng có thể đẩy Cổ Thần vào thế hạ phong.

Chỉ cần chín vị cường giả Đạo môn vẫn lạc một vị, lực lượng đô thiên cửu sát Cổ Thần thu được lập tức biến mất, vậy thì trăm triệu lần không phải là đối thủ của Cơ Lăng Hư, huống chi còn có một Kim Thai tôn giả tồn tại.

Trên thực tế, cho dù Cổ Thần có lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể, những nhân số cường giả Đạo môn quá ít, chỉnh thể thực lực so với Thánh đình và Phật môn xa xa không bằng, lúc này đây có thể giết bọn họ đại bại mà chạy chính là nhờ vào uy thế Cổ Thần dùng Phá Thiên Chỉ miểu sát Thánh hoàng Cơ Nghiêu, nếu như bọn họ biết được Phá Thiên Chỉ của Cổ Thần chỉ dụng được một lần duy nhất trong một ngày một đêm, khẳng định sẽ không chạy loạn như vậy.

Đồng thời, các thế lực vây công Hư Thiên Đông, ngoại trừ Thánh đình, liên minh Phật môn còn có hai tộc vu, yêu, Cổ Thần cũng cần phải ngăn cản cong kích của bọn họ đối với Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận.

Cổ Thần suất lĩnh cường giả Đạo môn đại chiến với thế lực Thánh đình, Phật môn đã sớm khiến hai tộc vu, yêu chú ý tới, hai tộc biết được Cổ Thần đã ra khỏi Hư Thiên Tông, đều dẫn theo đại quân chạy tới bao vây cường giả Đạo môn do Cổ Thần suất lĩnh.

Cường giả hai tộc vu, yêu không nhìn thấy Cổ Thần miểu sát Thánh hoàng Cơ Nghiêu trong nháy mắt, đối với Cổ Thần không sợ hãi chút nào, tuy rằng thế lực Thánh đình, Phật môn và đòng minh đại bại bỏ chạy khiến bọn họ vô cùng giật mình, cho rằng cường giả Đạo môn có nhân vật hậu trường lợi hại nào đó, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không có suy nghĩ đặt nhân vật lợi hại kia gắn lên người Cổ Thần.

Vì vậy, cường giả hai tộc vu, yêu tuy rằng rất cẩn thận, nhưng vẫn không hề giống như thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh, chạy trối chết.

- Đệ tử Đạo môn nghe lệnh, lui vào trong vòng Thiên Tinh Hóa Hư đại trận!

Thấy cường giả hai tộc vu, yêu chạy tới vây công, thái độ cẩn thận, không hề ùa nhau xông lên trước, nhất loạt vây kín cương giả Đạo môn xung quanh, Cổ Thần nhất thời hạ lệnh.

Hai tộc vu, yêu đã không chạy trối chết, vậy đánh một trận là không thể tránh được, Đạo môn thế yếu, giao phong chính diện với bọn họ hiển nhiên là hành vi không hề khôn ngoan.

- Phụ thân, theo hài nhi vào trong Hư Thiên Tông, từ nay về sau hài nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt phụ thân, hài nhi muốn trong thiên hạ, vũ trụ nội ngoại không còn bất cứ người nào có thể tổn thương tới người!

Cổ Thần đạp chân giữa hư không, bay tới trước mặt Cổ Thương Khung.

Thi thể của Thánh hoàng Cơ Nghiêu lúc này đang bị Cổ Thương Khung giữ trong tay, hai tộc vu, yêu đang vây kín mà đến, Cổ Thương Khung cũng biết không phải thời điểm nói chuyện, gật đầu, liền đi theo Cổ Thần, tiến vào trong vòng Thiên Tinh Hóa Hư đại trận.

Tất cả cường giả Đạo môn vừa mới tiến vào trong Thiên Tinh Hóa Hư đại trận, cường giả hai tộc vu, yêu cùng nhau chạy tới vị trí ngoài trận vừa rồi, bởi vì không biết vì sao thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh bỏ chạy trối chết như vậy, trong lòng cường giả hai tộc vu, yêu giữ vài phần cẩn thận, tốc độ vây kín tương đối chậm, thế nhưng mới chụp vào không khí như hiện tại.

Phá Thiên Chỉ cần một ngày một đêm mới có thể sử dụng, lúc này bằng vào thực lực Đạo môn căn bản không thể chống lại được hai tộc vu, yêu, Cổ Thần không dự định tiếp tục chiến đấu, chờ ngày mai Phá Thiên Chỉ có thể sử dủng ồi, tiếp tục ra ngoài giết người lập uy, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái đánh tan đối phương cũng không trễ.

Trên thực tế, những cường giả Đạo gia thông minh đã hiểu được Phá Thiên Chỉ của Cổ Thần không thể sử dụng liên tục, bằng không ngày hôm nay sau khi miểu sát Thánh hoàng Cơ Nghiêu, Cổ Thần nhất định phải sử dụng thêm nhiều lần nữa mới đúng.

Không bao lâu sau, nguyên nhân thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh đại bại đều bị hai tộc vu, yêu tìm hiểu được. Một số cường giả Đạo môn thông minh có thể đoán ra được hạn chế của Phá Thiên Chỉ, như vậy cường giả thông minh bên phía hai tộc vu, yêu tự nhiên cũng có thể đoán ra.

Có thể đến ngày mai Phá Thiên Chỉ đã không trấn được tràng diện nữa rồi.

Thế nhưng, Hư Thiên Tông có Thiên Tinh Hóa Hư đại trận thủ hộ, phòng thủ kiên cố, Cổ Thần một ngày một đêm sử dụng Phá Thiên chỉ một lần, như vậy cứ một ngày một đêm ra giết chết một cường giả cái thế, cho dù không giết được, bọn họ đều có chuẩn bị, sớm sử dụng tiên bảo vô thượng ngăn cản, nhưng chỉ cần không phải tiên bảo vô thượng mạnh mẽ nhất thì không thể hoàn toàn ngăn cản được Phá Thiên chỉ kích thương.

Thương thế do Phá Thiên Chỉ gây ra chính là thương tổn vĩnh hằng, vĩnh viễn không có khả năng phục nguyên, chỉ cần thụ thương dù chỉ một chút sẽ dần dần trở nên nặng hơn, cuối cùng bước vào hoàng tuyền.

Vì vậy, Cổ Thần bằng vào Phá Thiên Chỉ, không cần một năm, chỉ cần mấy tháng cũng đủ sức đẩy lùi toàn bộ cường giả ba tộc vu, yêu rồi, ai dám gây rối bên ngoài Hư Thiên Tông, mỗi ngày trở thành bia ngắm cho một chỉ của Cổ Thần?Đến lúc đó, sợ rằng đại bộ phận cường giả cái thế khắp tiên giới Cổ Hoàng, vừa nhìn thấy Cổ Thần lập tức sợ tới mức phải đi đường vòng.

Cùng với phụ thân hơn một trăm năm không gặp nhau, Cổ Thần tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói với Cổ Thương Khung, Cổ Thương Khung cũng như vậy, tự nhiên Cổ Thần càng không có lòng ham chiến, sau khi kiểm kê chiến quả một chút, đang chuẩn bị giải tán cường giả Đạo môn trở về nghỉ ngơi, cùng với Cổ Thương Khung tâm sự đơn độc một hồi, đột nhiên bên ngoài Thiên Tinh Hóa Hư đại trận, phía cường giả yêu tộc xảy ra rối loạn.

Thân thể Cổ Thần rất nhanh cảm ứng được tình huống bạo loạn hậu phương yêu tộc là do đâu, chính là Ngô Tinh dẫn theo dũng sĩ long tộc chạy tới hỗ trợ.

Ngô Tinh, Long Nguyên, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Thanh… Toàn bộ cường giả long tộc, hầu như là dốc sạch tộc quần chạy tới.

Ngô Tinh vừa mới tới liền hô to một tiếng, thanh âm rung trời chuyển đất:

- Cổ Thần lão đệ, long tộc tới đây trợ giúp ngăn cản ba tộc vây công.

Cường giả cái thế tầng thứ nhất, long tộc có Ngô Tinh và Long Nguyên, nhất là Ngô Tinh, thực lực càng mạnh hơn một chút so với Long Nguyên, đột nhiên giết tới hậu phương yêu tộc, nhất thời khiến chúng cường giả yêu tộc đại loạn, thẳng cho tới khi Thánh Ưng đại vương dẫn theo rất nhiều cường giả yêu tộc ngăn cản thì tình huống mới có chút ổn định.

Ngô Tinh dẫn long tộc tới đây hỗ trợ, Cổ Thần tự nhiên không có khả năng nhìn long tộc và yêu tộc mạnh mẽ liều mạng mà không có bất cứ hành động gì, tạm thời để phụ thân Cổ Thương Khung nghỉ tạm trong Hư Thiên Tông tước, lại dẫn theo chúng cường giả Đạo môn giết ra ngoài, thẳng công yêu tộc.

Thánh Ưng đại vương mang theo rất nhiều cường giả yêu tộc đều đi ngăn cản phía long tộc, số lượng cường giả yêu tộc còn lại làm sao có thể chống đỡ được cường giả Đạo môn do Cổ Thần dẫn đầu.

Nhất thời dưới tình huống long tộc và Đạo môn giáp công, yêu tộc toàn diện tan tác, Thánh Ưng đại vương thấy thế không ổn, cũng giống như Cơ Lăng Hư, chỉ hét lớn một câu rút lui, rồi lập tức chạy trốn mất dạng như chó nhà có tang.

Cổ Thần ra khỏi Thiên Tinh Hóa Hư đại trận, Thiên Mục đại vu nhất thời mừng rỡ như điên, lập tức toàn thân giống như chim ưng vồ thỏ, đánh thẳng về phía Cổ Thần, người còn đang trong không trung, hai quyền liền lập tức oanh kích về phía Cổ Thần.

Ầm ầm, trên bầu trời vang lên hai tiếng nổ vang vọng, hai đạo quyền cương kéo theo thiên lôi lập lòe nhất thời từ trong phạm vi quyền phong của Thiên Mục đại vu nổ bắn ra, hóa thành nghìn tượng công kích Cổ Thần.

- Tên bại hoại nhân tộc ngươi, dưới Thiên Lôi Thần Quyền của bản tọa, xuống hoàng tuyền làm quỷ đi thôi!

Thiên Mục đại vu còn chưa đến, liền hét lớn một tiếng, thanh âm từ xa xa truyền đến.

Thiên Lôi Thần Quyền chính là một loại thần thông vô thượng trong bí điển tu chân Thiên Lôi Chân Kinh của bộ lạc Thiên Vu cổ vu tộc, lúc sử dụng, thiên lôi ngưng tụ vào quyền cương, giống như lôi kiếp hàng lâm, uy lực vô cùng kinh khủng.

Hư không nghiền nát, hai đạo Thiên Lôi Thần Quyền xuyên qua trời cao, nghiền nát hư không, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, nặng nề kích thẳng vào Cổ Thần.

Quyền chưa đến, Cổ Thần đã cảm giác được hư không trong phương viên vạn dặm xuất hiện một cỗ áp lực phi thường to lớn, vị trí cách Thiên Lôi Thần Quyền hơi gần một chút, không gian xuất hiện nứt vỡ tầng tầng, bị lực lượng cường đại ép tới mức trực tiếp nghiền nát.

Cổ Thần nhìn hai đạo Thiên Lôi Thần Quyền, trong mắt không chút sợ hãi, hừ nhẹ một tiếng, quát lạnh:

- Cái gì Thiên Lôi Thần Quyền, nếm thử chính thống Chiến Thần của bản tọa ---- Chiến Thần Diệt Tinh quyền!

Sáu thanh tiên phủ thu hồi vào mi tâm, sáu năm tay đồng thời oanh kích ra, trong sát na oanh kích sáu đạo Chiến Thần Diệt Tinh quyền.

Sáu đạo Chiến Thần Diệt Tinh quyền này, từng quyền từng quyền đều là hai trăm quyền hợp nhất, hầu nhưu trong nháy mắt oanh kích ra một nghìn hai trăm đạo Chiến Thần Diệt Tinh quyền. Lúc này Cổ Thần có lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể, tu vi tăng lên tới Hư Không hậu kỳ đỉnh, tiên lực trong cơ thể thao thao bất tuyệt, cho dù trong nháy mắt oanh kích một nghìn hai trăm đạo Chiến Thần Diệt Tinh quyền cũng không có cảm giác thoát lực.

Nghìn quyền Hợp Đạo niết!

Đồng thời oanh kích ra một nghìn đạo Chiến Thần Diệt Tinh quyền, cường giả cái thế Hợp Đạo kỳ cũng sẽ bị đánh tới bàn niết!

Bàn niết chính là tử vong, có thể thấy được lực lượng của một nghìn đạo Chiến Thần Diệt Tinh quyền này như thế nào?

Trong nháy mắt Cổ Thần oanh kích ra một nghìn hai trăm quyền, càng thêm cường đại.

Hai tiếng bạo tạc kinh thiên, hai đạo Thiên Lôi Thần Quyền do Thiên Mục đại vu oanh kích ra nhất thời bị đánh tan thành hư vô.

Thực lực của Cổ Thần lúc này so với Thiên Mục đại vu hơi kém hơn một bậc, thế nhưng Chiến Thần Diệt Tinh quyền hiển nhiên so với Thiên Lôi Thần Quyền càng cường đại hơn nhiều, vì vậy không chỉ có oanh diệt Thiên Lôi Thần Quyền, sáu đạo hai trăm quyền Thiên Lôi Thần Quyền vẫn tiếp tục nổ nát hư không, phản kích về phía Thiên Mục đại vu.

Thần tình Thiên Mục đại vu chấn động, thực lực của Cổ Thần khiến hắn có chút kinh ngạc, bất quá hắn chỉ liếc mắt liền nhìn ra được Cổ Thần thông qua Cửu Sát Đô Thiên đại trận mới thu được lực lượng cường đại tới như vậy, cười nhạt một tiếng, quát lên vang dội:

- Tên bại hoại nhân tộc ngươi, cư nhiên dám truyền bí mật bất truyền Cửu Sát Đô Thiên đại trận của bản tộc cho tu sĩ nhân tộc, thực sự là đại gian đại ác, tội không thể tha thứ, tội nên vạn đao xuyên tim… Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi kiến thức cái gì mới là Cửu Sát Đô Thiên đại trận, đô thiên cửu sát phụ thể chân chính!

Theo Thiên Mục Đại vu hét lớn, chín vị vu sĩ thượng cổ tu vi Hợp Đạo sơ kỳ phía sau hắn lập tức hợp lại thành Cửu Sát Đô Thiên đại trận, trong sát na lực lượng đô thiên cửu sát cường đại liền phủ lên người Thiên Mục đại vu.

Tu vi của Thiên Mục đại vu vẫn bảo trì tại Hợp Đạo sơ kỳ chưa thay đổi, thế nhưng thực lực đã bạo tăng không ít, tuôn ra một cỗ lực lượng kinh thiên hạo hãn như biển rộng mênh mông, khiến hư không vốn bình tĩnh xung quanh hắn đột nhiên thổi lên một trận gió bão, không gian vặn vẹo sụp đổ.

Sáu đạo Chiến Thần Diệt Tinh quyền do Cổ Thần oanh kích tới trước mặt, Thiên Mục đại vu nhấc quyền đánh mạnh, một Thiên Lôi Thần Quyền từ trên trời đánh xuống, trong sát na hóa thành vạn trượng, bắn trúng sáu đạo Chiến Thần Diệt Tinh quyền, trực tiếp oanh kích xuống dưới nền đất, khiến mặt đất bị đánh thành một vực sâu thật lớn phương viên vạn trượng, sâu tới nghìn trượng.

Lực lượng của Thiên Mục đại vu kinh khủng tới cực điểm, một quyền đã lập tức đánh tan sáu đạo hai trăm quyền Chiến Thần Diệt Tinh quyền hợp nhất của Cổ Thần thành hư vô.

Trong lòng Cổ Thần vừa động, thực lực của Thiên Mục đại vu so với lúc trước ít nhất tăng trưởng bốn năm lần, nguyên bản Thiên Mục đại vu là cường giả dẫn đầu trong số cường giả cái thế tầng thứ nhất, cho dù mười cường giả cái thế bình thường nhất cũng không phải là đối thủ của hắn, lần này thực lực lại tăng lên bốn năm lần, hầu như tương đương với bốn năm mươi cường giả cái thế bình thường, chỉ còn một bước ngắn là đạt tới cao độ chư tử đại tiên hợp đạo thành công.

user's avatar
Mr. Robot
I'm just anonymous. I'm just alone.
Báo Cáo Vấn Đề Báo Cho Chấp Sự
36 Xem
0 Thích
Cỡ Chữ
Cách Dòng
Font Chữ
Màu Nền
Màu Chữ
Ngày/Đêm
Kiểu Nền