1140
960
720

Chương 573: Bảo Tàng. (Thượng,hạ)

Tàng Khôn Huyền và chư tử thế gia cường giả nghe xong giận dữ, đều từ trong sinh tử bí cảnh đi ra, thề phải bầm thây đoạn, trừu hồn, luyện kiện.

Tổng cộng chín vị Độ Hư cường giả, Hư Không kỳ một người Tàng Khôn Huyền, Giá Vụ hậu kỳ năm người là Hầu Vô Nghiệp, Hạ Phi Viễn, Thương Chính Thu, Thương Chính Lam, Trịnh, ba người Giá Vụ trung kỳ: Hầu Vô Hành, Hạ Phi Trác, Trịnh Diệc Tường.

Thánh Hoàng Cơ Nghiêu hướng chín vị Độ Hư cường giả, báo cho biết hành tung của Cổ Thần: ít ngày nữa sẽ đi tới Đông Hải, có thể đi qua Đồ Yêu Cốc, có thể lại đi Đông Hải Long cung, nhất định phải đi qua vùng hải ngạn hơn mười vạn dặm phụ cận Đồ Yêu Cốc để tiến nhập Đông Hải.

Vì chặn lại Cổ Thần, chín vị Độ Hư cường giả tỉ mỉ phân phối nhân viên phân bố.

Tàng Khôn Huyền làm Hư Không kỳ siêu cấp cường giả, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng thực lực không hề nghi ngờ là đệ nhất trong chín vị cường giả, vô hình trung, Tàng Khôn Huyền trở thành thủ lĩnh trong lần truy sát này.

Tàng Khôn Huyền nói:

- Đông Hải Long cung quá xa, nếu Cổ Thần nhất định phải đi qua vùng hải ngạn hơn mười vạn dặm phụ cận Đồ Yêu Cốc. Chúng ta đây ở nơi đó thiết hạ chặn đường, đem Cổ Thần đánh chết. Ta, Vô Nghiệp đạo hữu, Phi Viễn đạo hữu, Diệc Hồng đạo hữu, bốn người chúng ta ở hai đầu phụ cận Đồ Yêu Cốc chờ đợi.

Chính Lam đạo hữu, Chính Thu đạo hữu, cùng với Vô Hành đạo hữu, Phi Trác đạo hữu, Diệc Tường đạo hữu, năm người các vị tiến nhập Đồ Yêu Cốc, tiến hành dò xét, nếu là Cổ Thần đi qua đó, nhất định gặp phải năm người các ngươi. Nếu Cổ Thần lách qua Đồ Yêu Cốc, mặc kệ hắn đi về phía nào, đều gặp phải bốn người chúng ta.

Cổ Thần chỉ có tu vi Đằng Vân sơ kỳ, chính mình đánh chết Giá Vụ sơ kỳ, Giá Vụ trung kỳ cường giả đều có thể ngăn chặn hắn, năm người tiến nhập Đồ Yêu Cốc chia ra tìm kiếm, một khi Cổ Thần hình bóng Cổ Thần, trước hết ngăn cản hắn, sau đó phóng tín hiệu, hợp lại mà diệt.

Thời điểm Cổ Thần bước vào Đằng Vân trung kỳ thì lực lượng của Hắc Thuỷ Đại Đế đã hoà nhập vào trong thân thể hắn. Thẳng đến khi lực lượng Hắc Thuỷ Đại Đế trong cơ thể hắn dần nhạt nhoà thì Cổ Thần mới phát hiện nguyên lai tu vi hắn đã đề cao thêm một cấp chính thức bước vào Đằng Vân trung kỳ.

Thời điểm này Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiền Đại Sư cùng Trịnh Diệc Hùng cũng sớm có mặt ở bên trong phần mộ Hắc Đế. Nhưng ba người căn bản không hề biết tu vi của Cổ Thần đã nâng cao thêm một cấp. Ba người vẫn còn tưởng rằng tu vi Cổ Thần vẫn chỉ là Đằng Vân sơ kỳ mà thôi.

Thực lực Cổ Thần tăng trưởng, cùng với tu vi hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với nhau. Đằng Vân sơ kỳ có thể nhẹ nhàng đánh chết một cường giả Vụ sợ kỳ. Hôm nay tu vi của hắn đã là Đằng Vân trung kỳ thì việc đánh chết cường giả Vụ trung kỳ cũng nhẹ nhàng.

Tàng Khôn Huyền, Thương Chính Lam... chín vị cường giả từ Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Trịnh Diệc Hùng mà đã đánh giá sai tu vi của Cổ Thần. Bọn họ để cường giả Vụ trung kỳ đi tìm kiếm Cổ Thần là một việc không khôn ngoan chút nào.

Cổ Thần ở lại Cổ Vu Tộc một ngày. Trong một ngày này Thần Nữ Tự Ngọc Tiên hiệu triệu chín đại bộ lạc Đại Vu cùng với truyền nhân của Chiến Thần thương thảo xem nên xử lý tộc trưởng của Thổ Vu bộ lạc như thế nào. Cuối cùng mọi người quyết định phong ấn vùng đất của Thổ Vu bộ lạc, giam cầm Thổ Vu cả đời ở trong đấy.

Tuy nói rằng Thổ Vu ở thời khắc mấu chốt phản bội Cổ Vu Tộc nhưng xét cho cùng thì cũng là một đại bộ lạc, trước kia đối với Cổ Vu Tộc cũng có nhiều cống hiến to lớn cho nên mới miễn cho hắn tội chết.

Sau đó Thần Nữ Tự Ngọc Tiên lại mang chức vị Thần Nữ của Chiến Thần Điện truyền cho đệ tử của nàng là Thiên Hồng. Nghi thức trao quyền cũng được hoàn tất trong ngày. Lúc đó trời cũng đã tối mịt.

Ngày thứ hai, Cổ Thần mang theo Hư Tử Uyên, Mộng Tiên Âm cùng Tự Ngọc Tiên ba người rời khỏi chỗ tị nạn của Chiến Thần Điện chuẩn bị đi về phương đông.

Trung thổ cách Đông Hải ước chừng hơn một ngàn bảy trăm vạn. Cho dù là Cổ Thần sử dụng thuấn di đi chăng nữa thì cũng phải mất gần hai ngày mới đến nơi. Trong Dạ Mạc Sâm Lâm, có một toà cổ truyền tống trận có thể đi thông qua Tàn Sát Yêu Cốc ở phụ cận lãnh địa Thanh Long nhất tộc. Như vậy thì có thể tiết kiệm được vô số thời gian. Cổ Thần tự nhiên sẽ đi tới Dạ Mạc Sâm Lâm trước, thông qua cổ truyền tống trận mà bước tới Đông Hải ở cạnh Đông Hoang yêu vực.

Đi về Đông Hải, quá trình này có thể nói là lâu dài. Hư Tử Uyên cùng Tự Ngọc Tiên tiến vào bên trong tầng thứ ba Như Ý Linh Lung bảo tháp. Còn Mộng Tiên Âm thì tiến vào tầng thứ tư của Như Ý Linh Lung bảo tháp.

Hư Tử Uyên cùng với Tự Ngọc Tiên đều có tu vi Minh Khiếu kỳ cực hạn, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc thì tu vi mới có thể tiến thêm được một bước, bước vào Độ Hư.

Mà Mông Tiên Âm chỉ là Minh Khiếu hậu kỳ, khiếu huyệt trong cơ thể mới kích hoạt được sáu trăm kinh mạch. Tu vi vẫn có thể thăng tiến được nữa. Vốn Như Ý Linh Lung bảo tháp không có linh khí ở bên trong, tu si ngồi ở trong tháp tu luyện thì cần phải hấp thu linh thạch.

Hơn mười năm trước, khi cổ thần mới bước vào Vu Cương thì phát hiện ra một mạch khoáng Cực Phẩm linh thạch. Mạch khoáng này đã được Tự Ngọc Tiên phái một lượng lớn Vu sĩ đến khai thác. Lúc này Cổ Thần vì Cổ Vu Tộc mà xuất ra không ít Cực Phẩm linh thạch cho Mộng Tiên Âm tu luyện.

Thời gian gia tốc gấp mười lần, Mộng Tiên Âm tu luyện mười năm ở trong bảo tháp thì Cổ Hoang thế giới cũng chỉ mới trải qua một năm mà thôi. Duy chỉ có một nhược điểm là ở bên trong Như Ý Linh Lung bảo tháp chỉ có Thời Gian Pháp Tắc cũng không phải là Táng Mạng Pháp Tắc. Cho nên khi ở trong Như Ý Linh Lung bảo tháp thì thọ nguyên cũng trôi qua nhanh hơn.

Điều này tương đương với việc thiêu đốt táng mạng để có thể đạt được tu vi cùng thực lực cường đại hơn. Hôm nay Cổ Thần đã bước vào Độ Hư, Hư Tử Uyên và Tự Ngọc Tiên đều là Minh Khiếu kỳ cực hạn. Mộc Tiên Âm sợ chính mình cản trở mọi người cho nên muốn nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình.

Huống chi, bên ngoài Mệnh Tuyền Bí Cảnh thì tu si mỗi lần tăng lên một cảnh giới thọ nguyên cũng tăng lên một cách đáng kể, cũng không phải là không có thu hoạch gì.

Thời gian này, Cổ Thần liền phản hồi trở lại Trung Thổ. Mục tiêu thứ nhất không phải là Dạ Mạc Sâm Lâm mà là phần mộ Hiên Viên dưới lòng đất của Cự Long sơn mạch.

Hôm nay Cổ Thần đã cùng với Thánh Đình chính thức tranh đấu. Mà ngay cả Thánh Từ cũng đã bị Cổ Thần diệt trừ, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng thiếu chút nữa vẫn lạc dưới tay Cổ Thần. Cổ Thần biết rõ, hiện tại bản thân hắn tuỳ thời đều có thể gặp phải sự tập kích của cao thủ Thánh Đình.

Từ nay về sau, chỉ có thực lực của bản thân tăng lên không ngừng thì mới có thể đảm bảo được tính mạng của bản thân hắn. Thuỷ Chi Bàn Nguyên giúp cho tu vi của Cổ Thần rất nhanh từ Đằng Vân sơ kỳ tăng lên Đằng Vân trung kỳ. Chắc hẳn Thổ Chi Bản Nguyên cũng có hiệu quả không kém.

Rời khỏi phần mộ Hắc Đế, Cổ Thần muốn đi lấy Thổ Chi Bản Nguyên. Trước đó Hư Thiên Tông cùng Cổ Vu Tộc hiển nhiên khiến cho Cổ Thần lo lắng nên hắn mới do dự không đi. Hôm nay Hư Tử Uyên, Mộng Tiên Âm, Tự Ngọc Tiên, ba nữ nhân đã đi theo bên người, Cổ Thần tự nhiên muốn đi đến phần mộ Hiên Viên trước khi đến Đông Hải.

Chương 46: Bảo Tàng. (Hạ)

Lần này đi Đông Hải, nếu như có đại sự phát sinh thì bản thân hắn khó có thể đảm bảo được an toàn. Nếu như có thể đoạt được Thổ Chi Bản Nguyên thì tu vi hẳn là lại tiến thêm một tầng. Lúc đó cũng an toàn hơn một ít.

Cổ Thần thông qua Đại Hạp Cốc ở phía đông nam Cự Long Sơn Mạch mà tiến vào thông đạo Thổ Thuỷ, vượt qua Thổ đại trần là tiến vào bên trong đại điện Hiên Viên ở vùng đất trung tâm phần mộ Hiên Viên.

Một cột sáng màu vàng phát ra từ bên trong đại điện Hiên Viên. Thổ Chi Bản Nguyên lớn bằng nắm tay đang lơ lửng ở trong cột sáng, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

Xích sắc quang mang loé lên, Long Hoàng Chí Dương Kiếm xuất hiện ở trong tay Cổ Thần hướng tới cột sáng màu vàng đất, mãnh liệt bổ xuống một phát.

Keng... Một tiếng vang thật lớn, Long Hoàng Chí Dương Kiếm run rẩy kịch liệt, lập tức bắn ngược thân thể Cổ Thần lại phía sau. Bá, bá, bá.... Bị lực phản chấn cực lớn khiến cho hắn liên tục lui về phía sau ba bước. Mà cột sáng màu vàng đất vẫn kiên cố như trước không có bất cứ biến hoá nào xảy ra.

Cổ Thần vô cùng kinh ngạc. Hôm nay với thực lực của hắn đủ để đánh một trận với cường giả Vụ hậu kỳ. Bản thân hắn cầm một thanh Thượng Phẩm Tiên Kiếm vậy mà cột sáng màu vàng đất kia mảy may không có xây xước gì cả

Tam Đầu Lục Ti!

Cổ Thần lập tức thi tiển thần thông, nắm tay kết thành Chiến Thần Diệt Tinh Quyền ấn hướng tới cột sáng màu vàng đất mãnh kích.

Sáu đạo Chiến Thần Diệt Tinh Quyền cương hợp nhất uy lực vô cùng mạnh mẽ.

Rầm rầm rầm Rầm rầm rầm Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!

Sáu tiếng nổ vang trời liên tục vang lên. Vô số cương khí tiên lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng khiến cho cả một mảnh không gian phải vặn vẹo. Trong lúc không gian vặn vẹo thì một đạo nhân ảnh bắn ra. Cổ Thần bị lực phản chấn đẩy bay ngược ra sau vài chục trượng.

Bành,... Một tiếng vang thật lớn vang lên, thân thể Cổ Thần không ngừng văng lên vách tường đại điện Hiên Viên. Đại điện Hiên Viên này không biết là sử dụng tài liệu nào để chế tạo ra, thụ một đòn nghiêm trọng như vậy mà không có nửa điểm sứt mẻ, Cổ Thần bị vách tường bắn ngược lại ngã xuống mặt đất.

Cổ Thần nằm dưới mặt đất bò dậy, may mà thân thể hắn cường hãn nên cũng không có bị thương, thế nhưng bộ dạng có chút chật vật. Lúc này bò dậy hắn lại nhìn cột sáng màu vàng đất bên trong đại điện, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Một quyền khủng bố của hắn vậy mà vẫn không thể nào làm gì được cột sáng đó.

Phong ấn Thổ Chi Bản Nguyên cũng quá mức cường đại, với lực lượng của Cổ Thần hiện tại cũng không thể nào làm gì được nó.

Cổ Thần ngẫm lại, cuối cùng cũng đành tiếp nhận cái sự thật này. Năm vị Đại Đế từ thời thượng cổ: Hiên Viên đại đế, Thanh Hoa đại đế, Xích Vưu đại đế, Hắc Thuỷ đại đế, Bạch Đà đại đế, mỗi một vị đại đế đều tung hoành thiên hạ, một tay che trời. Nhưng mà đạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ, một đời danh xưng Vô Địch thì cũng chỉ có mình Hiên Viên đại đế mà thôi.

Hiên Viên đại đế được bốn vị đại đế còn lại công nhận là đệ nhất đại đế, đệ nhất cường giả. Từ sau thời thái cổ thì trên trời dưới đất năm hoang tứ hải thì Cổ Hoang vạn tộc là đệ nhất.

Cảnh giới của năm bị đại đế cũng không cách biệt nhau bao nhiêu nhưng vì sao Hiên Viên đại đế lại có thể vượt qua bốn vị đại đế còn lại trở thành tồn tại Vô Địch trên đời này.

Điều này chắc chắn có liên quan đến Thổ Chi Bản Nguyên.

Thổ là một phần trong Ngũ Hành pháp tắc chi nguyên, nó cũng là ngọn nguồn của vạn vật. Mộc được sinh ra từ Thổ, Thuần Dương chi hoả bá đạo trong thiên địa cũng từ Thổ mà ra. Trong khắp thiên hạ này mọi vật đều liên quan đến Thổ, coi như là nhất đại hải dương thì cũng không thể tồn tại mà không có Thổ. Vàng, bạc, đồng, thiết,.. các loại kim loại cũng đều tồn tại ở trong đất.

Thổ chính là mẹ của vạn vật chúng sinh. Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ, Thổ đứng vị trí cuối cùng với tư cách là trụ cột cho những hành khác trong ngũ hành phát triển.

Từ đó có thể thấy được Thổ Chi pháp tắc so với bốn lại ngũ hành pháp tắc khác thì càng lên lợi hại. Thổ Chi bản nguyên lại càng kinh khủng hơn.

Thông qua Thổ Chi bản nguyên ở trước mắt, từ độ kiên cố của nó Cổ Thần đã có thể cảm nhận được lực lượng của Thổ Chi bản nguyên kinh khủng tới như thế nào.

Cổ Thần phán đoàn, nếu như một ngày kia có thể đoạt được Thổ Chi bản nguyên thì tu vi của hắn nhất định sẽ tiến một bước dài. Tuyệt đối so với việc đoạt được bốn loại bổn nguyên khác thì cường đại hơn rất nhiều.

Nghĩ như vậy, trên mặt Cổ Thần lộ ra một tia vui mừng, nói như vậy thì Thổ Chi bản nguyên là đại bảo tàng của thiên địa. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng tâm tình Cổ Thần cũng rất vui sướng, với thực lực của hắn bây giờ cũng không thể nào chiếm được Thổ Chi bản nguyên nhưng về sau thực lực bản thân hắn tăng lên một ngày nào đó có thể bài trừ được phong ấn Thổ Chi bản nguyên đoạt được Thổ Chi bản nguyên. Cuối cùng Cổ Thần cũng chỉ còn biết rời khỏi phần mộ Hiên Viên.

- Thổ Chi bản nguyên, một ngày nào đó ta sẽ phá vỡ được phong ấn của ngươi, đoạt ngươi vào trong tay.

Rời khỏi phần mộ Hiên Viên, Cổ Thần liền đi tới Dạ Mạc Sâm Lâm bay đi.

Phần mộ của Hiên Viên chỉ có Cổ Thần vào được. Những người khác nếu như ngộ nhập vào trong Thổ đại trận bên ngoài, coi như là siêu cấp cường giả Hư Không kỳ cũng không thể nào thông qua được. Muốn độn thổ xuống dưới đất để vào bên trong phần mộ Hiên Viên cũng không thể nào được. Đại điện Hiên Viên vô cùng kiên cố và an toàn, Cổ Thần cũng không cần phải lo lắng sẽ bị người khác lấy trước.

Cho nên Thổ Chi bản nguyên này chỉ có Cổ Thần mới có thể đoạt được.

Hơn nữa, iện giờ với tu vi của Cổ Thần mà không thể nào phá huỷ được phong ấn Thổ Chi bản nguyên thì thiên hạ không thể có người nào có thực lực phá vỡ

Bản thân lực chiến đấu của Cổ Thần đủ để so với cường giả Vụ hậu kỳ mà cũng không thể nào dao động được phong ấn Thổ Chi bản nguyên. Chỉ sở siêu cấp cường giả Hư Không kỳ cũng khó có thể làm nó rung chuyển.

Cũng không lâu lắm, Cổ Thần liền từ trong Cự Long sơn mạch đi ra, đi vào bên trong Dạ Mạc Sâm Lâm rồi thông qua cổ truyền tống trận trong nháy mắt thời gian liền đi tới chỗ cực đông của Đông Hoang yêu vực, thuộc phạm vi lãnh địa của Thanh Long nhất tộc. Cách Tàn Sát yêu cốc cũng không đến trăm vạn dặm.

Một giờ sau, Cổ Thần liền đi tới phạm vi lãnh địa Thương Lang nhất tộc. Sau đó một đường hướng chính đông phi hành. Cũng không mất bao lâu Cổ Thần liền hạ xuống dưới đất.

Bên cạnh Cổ Thần có một tấm bia đá cực lớn, trên đó có khắc cổ văn: Tàn Sát Yêu Cốc.

Cách Tàn Sát yêu cốc trăm dặm cũng có rất ít dấu chân của sinh vật. Trong Tàn Sát yêu cốc có một gốc cây Cự Mộc che trời, kỳ hoa dị thảo vô số. Phương viên gần trăm vạn dặm đều là thực vật, sinh sinh hiếm có trong thiên hạ.

Tại nơi sinh trưởng Cửu Khúc Vân Chi Thảo, nhất định có một loại thực vật sinh sống là Phệ Huyết Hoa.

Cổ Thần biết, đừng nói Trung Thổ, mà ngay cả trong Đông Hoang Yêu Vực, trừ khi Đồ Yêu Cốc, không có Phệ Huyết hoa tồn tại.

Cho nên, nếu như Cổ Hoang còn có Cửu Khúc Vân Chi Thảo, nhất định chỉ sinh trưởng trong Đồ Yêu Cốc.

Lần đi Đông Hải này, vừa hay đi ngang qua Đồ Yêu Cốc, tuy nói Ngô Hư Đan. Tài liệu rất khó lấy được, nhưng trong lòng Cổ Thần tổng vẫn mang một phần hi vọng, nhưng sẽ không quá cưỡng cầu, nếu có thể tìm được Cửu Khúc Vân Chi Thảo thì tốt, tìm không thấy, cũng chẳng sao.

user's avatar
Mr. Robot
I'm just anonymous. I'm just alone.
Báo Cáo Vấn Đề Báo Cho Chấp Sự
59 Xem
1 Thích
Cỡ Chữ
Cách Dòng
Font Chữ
Màu Nền
Màu Chữ
Ngày/Đêm
Kiểu Nền