Hình bìa

Cầu Bại

Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,668,792
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1 thích
1779 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

“Kiếm cảnh có tam, thân kiếm, khí kiếm, ý kiếm! Thân kiếm giả, lấy thân hợp kiếm, thân tức vì kiếm! Khí kiếm giả, lấy khí ngự kiếm, khí hướng tinh tiêu! Ý kiếm giả, kiếm cùng ý hợp, chấp kiếm thông linh! Ta bình sinh chí nguyện to lớn, là vì bằng vào kiếm trong tay, bại tẫn thiên hạ, đem kiếm chi một đạo chứng biến Chư Thiên vạn giới, bờ đối diện hư không......” ......Kiếm tu Vân Hi, vượt qua thời không giới hạn, đăng lâm mà đến! ......

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cầu Bại