TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Vô Địch Thần Đế trên app.
OPEN
Hình bìa

Vô Địch Thần Đế Chưa Công Bố

Thần Đế Đại Ký

#VDTD

Tác giả Ngao Vô Địch Sáng tác
Thể loại Huyền Huyễn Dị Giới Xuyên Không Huyền Huyễn Ma Pháp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 10,039
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Cảm Xúc Người Đọc
2
4 thích
175 đọc
5 bài
Giới Thiệu Truyện

Một vị kiếm thần vô địch đi khắp các nơi cầu mong mình bị một đối thủ  rạch được một lằn da của hắn, cầu mong hắn bị đánh bại, cầu mong được chết.
cảnh giới:
- Nhất tinh Luyện thể kỳ
-Nhị tinh luyện tâm kỳ.
-Tam tinh luyện hồn kỳ.
-Tứ tinh nhập khí kỳ.
-Ngũ tinh Khí Giả kỳ.
-Lục tinh Khí Sư.
-Thất tinh thoát thai kỳ.
-Bát tinh Trúc Cơ kỳ.
-Cữu tinh Tán mạch kỳ(Từ cảnh giới này trở đi không còn thứ gọi là kinh mạch nữa).
Bắt đầu bước vào cường giả cảnh giới:
-Nhất cảnh Hư Đan Kỳ.
-Nhị cảnh Kết Đan kỳ.

-Tam cảnh Kim Đan Kỳ
-Tứ cảnh Ly Thể Kỳ.
-Ngũ cảnh Hóa Hình Kỳ.
-Lục cảnh Đỉnh Phong Kỳ.
-Thất cảnh Trùng Sinh Kỳ.
-Bát cảnh Bán Thần cảnh
-Cữu cảnh Chân Thần cảnh.
-Thập cảnh Thần Linh ảnh.
-Vô cảnh THẦN VƯƠNG CẢNH
-Đỉnh Phong Thần Hoàng cảnh(đây là cảnh giới được xem là vô địch vạn giới, vạn năm có một, nhưng trong mắt Hiên Viên Phá Thiên một cái ánh nhìn cường giả bậc này cũng phải tán mạng).
 

Thẻ Tiêu Chí
yy

Tương Tự Truyện Vô Địch Thần Đế