Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 1 Chương 1

Bạn đang đọc Cát Tường của Giản Anh

Phiên bản Dịch · 4737 chữ · khoảng 17 phút đọc

Hoàng 3aHà quanh 45co khúc khuỷu btrải qua 5đô thành 8ctừ hướng fđông Tân dTập thôn f0chậm rãi cachảy tới.

Tân 14tập thôn 13là một 20thị trấn 6nhỏ, nằm 2bên bờ Hoàng 9Hà, chung aquanh là bãi e9cát mọc 2đầy cỏ 5lau, thôn 0bdân ở đây ađều dùng 73bắt cá mưu f7sinh, an cư e5lạc nghiệp.

Đó 9dlà một sáng 17sớm mùa 5thu, Hoàng 94Hà giống 61như mọi 6ngày lăn 11tăn sóng, enhững người 94đánh cá 3ngồi thuyền enhỏ gần 6ebờ sông 70bên cạnh achỗ đánh 8cá, xoay người atung lưới 1bthu dây thừng, fmột lần dlại một 9lần.

Hơn aemười chiếc 5thuyền nhỏ a6vì lồng 81trúc tràn 0đầy cá damà lục tục 5arời đi, dbchỉ để 0lại thưa 2thớt hai 52ba chiến 47thuyền vì 39lồng trúc e7chưa đầy dcá, không 3chú ý tới 97mực nước dHoàng Hà 0fcàng lúc ccàng cao, 1sóng cũng c0càng lúc b5càng mãnh 1liệt, thẳng 9đến khi e9trên bờ 9ecó người ahướng bọn 2họ kêu to

"Mau, dmau vào bờ! bHoàng Hà 0tràn lũ!"

Những bngười đánh c2cá trên thuyền enghe tiếng cngẩng đầu.

Hoàng f3Hà tràn lũ? dSao có thể? 37Thời gian e7không đúng 3nha, năm nay 8tràn lũ sao bdcó thể sớm 35như vậy?

Những 96người đánh 58cá ngẩng eđầu lên 9nhìn lại, 06chỉ thấy 43hoàng lãng 6đẩy tuôn, cnguyên bản 09mặt sóng f9êm đềm b3đột nhiên 4trở nên 3csóng trào 98mãnh liệt, 6hơn nữa 6amột luồng 9csóng lớn 36đã đưa 49thuyền bọn aahọ cách 0xa khu vực dđánh cá dctừ lúc nào.

"Mau 8fvào bờ, 02mau vào bờ!"

Những ffngười đánh 50cá còn đang 57trên mặt 34sông tranh 8nhau la lớn, 35từng chiếc 7từng chiếc 0thuyền nhỏ avội vàng 5dao động ahướng bờ 83bơi vào.

Trong 9đó có một abchiếc thuyền 80nhỏ đang 11muốn đem 43lưới đánh ebcá vừa giăng 8era thu hồi d4lại thì 0phát hiện b7lưới không bcbiết bị dmắc vào 65vật gì, fngười đánh 31cá gọi vợ a7hỗ trợ, 7hai vợ chồng 37dùng sức 32kéo lưới, 8dmột cơn csóng tràn 56tới trong 07nháy mắt 4hai người d8bị lưới 85cá kéo vào 42sóng nước e6biến mất. 8 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Cát 7Tường là 69trưởng nữ 90của gia đình 74đánh cá ehọ Kim, thân 6dlà chị cả 5bnàng luôn btại lúc acha mẹ đi 3đánh cá 4thì rời 2giường đến 6phòng bếp 6nhóm lửa 5cmúc nước, 95phụ trách ffnấu ăn cùng 9việc nhà, cbchiếu cố d5ba muội muội ctuổi nhỏ.

Nhị 8fmuội Như fÝ có đôi 5khi thức cdậy sớm, 4cũng sẽ 18hỗ trợ 9nàng.

Tam 90muội Hoa 72Khai, tứ 87muội Phú 50Quý ngẫu 8nhiên cũng 35hỗ trợ, 23chỉ có điều bflàm trở e9ngại chứ 5không giúp ecgì tỷ lệ dctương đối 0nhiều.

Cả 03nhà bọn 91họ sáu người 9cuộc sống 25mặc dù không 8giàu có, 1lại luôn 3thấy đủ cđầy, thẳng fđến ngày dfđó nước 09sông Hoàng fHà tràn bờ fcsớm, ngoài 6ý muốn 83cướp đi f4song thân 3acác nàng, 66làm cho gia 9đình nguyên 1bản hoà e6thuận vui 7vẻ thay đổi.

Năm f0đó Cát 5Tường mới 3mười tuổi, eNhư Ý chín atuổi, Hoa 4Khai, Phú 0Quý cũng 97mới bảy, 6tám tuổi 49mà thôi, bmất đi cha 77mẹ bốn e9tỷ muội 8lại không fchỗ nương 7tựa, không 3ctiền mai b0táng cha mẹ, 1cchỉ có thể 03tiếp nhận 5đại thẩm aenhà bên thuyết a9phục cùng 8an bài, bán 5amình chôn 7ccất cha mẹ.

Năm 59đó, các 12nàng mất 03đi cha mẹ.

Năm a6đó, các 0nàng tỷ femuội chia 9blìa .

Năm 33đó, vận 8dmệnh của 15các nàng 67có khác nhau.

Năm bđó, sau dlại qua thật ddnhiều năm. be © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Sau 7fcơn mưa 10trời lại 7sáng, trời 8xanh không 1mây.

Bên 3bờ hồ 04sen nơi hậu 6viện Bùi 8phủ, trong f7không khí 4tràn ngập fhương hoa, d1một tiểu 43cô nương 4đang ngồi, 44trước ngực fcbuông thỏng achai cái bím 2tóc, mặt 3mày thanh 6lệ.

Nàng 4cmặc một 34thân vàng 7enhạt, chớp 1động đôi 9fmắt to trầm 3tĩnh, có 7khi khẽ nâng 8trán nhìn 1xa xôi, có 64khi dùng nhánh 31cây trên 91mặt đất 2vẽ tranh.

Tiểu dcô nương c5khuê danh 5là Kim Cát a9Tường, mười 0bốn tuổi, 2mà trên mặt 4cđất những dchữ viết dxinh đẹp 4lần lượt 45là Như Ý, cHoa Khai, Phú 4Quý, đó e9là tên cùa 8các muội 8muội nàng.

Cát aTường còn 37nhớ rõ ràng 2hình dáng 3ccha mẹ.

Bốn 9năm trước, 53Hoàng Hà 2btràn lũ ngày 0bđó, khí etrời sáng 97sớm cũng 56là như vậy, 1btrời trong f6xanh không 91một gợn bmây, nhìn 1như thời 3tiết rất 53tốt, lại 7có mưa to 1gió lớn 89kinh người.

Hoàng f9Hà tràn lũ 9cmấy ngày ctrước đã dsớm báo 0cđộng trước, 02thời tiết ddị thường, fcđộng vật 66xuất động, ddchỉ có điều 48tất cả 21mọi người 1không phát egiác được, 02tạo thành 0fmột hồi c5tai nạn, 26cũng làm 6cho Kim gia 9bmột nhà 55sụp đổ.

Năm a4tháng dằng acdặc, nháy 94mắt, cha 35mẹ nàng acuốn vào 6dHoàng Hà dmất đã 1dbốn năm 9rồi, nàng 9cùng bọn 8muội muội btách ra xuân 38qua thu tới c7cũng đã 7bốn năm.

Bán bmình cả 40đời, nàng 33đã nhận 5mệnh, phải cở tiền 80trang Bùi 72gia chết 3cgià, đây 37là mệnh 07của hạ 98nhân, chính dlà trong lòng fnàng thủy bchung ôm hy 1vọng cùng 2các muội 9cmuội đoàn 8tụ, cũng dlà hy vọng fnày giúp 4nàng chống dđỡ đến 65bây giờ.

Không 9dbiết các 27muội muội 5có mạnh 9khỏe?

Tiểu d4Phú Quý năm ddđó mới a8bảy tuổi, 3nhìn nàng dgào khóc dkhi bị người 0mua bán mang 9đi thì lòng 6của nàng bequặn thắt.

Nàng dthật hận d7mình không ethể bảo 5cvệ bọn 9muội muội, 9còn muốn btự tay đem 1các nàng 3ftừng cái 80từng cái cđưa đi, 99tay chân chia e9lìa đau nhức, eđến nay 9vẫn là khối dđá nặng ftrịch trong alòng nàng......

Nghĩ catới đây, dnàng lông 6bmày nhíu 2chặt, bàn bbtay nhỏ bé 5vô thức 87khẽ vuốt 07hòn đá dẹp 6màu trắng 0đeo trước 5ngực, khe 59khẽ thở d3dài, trong e3nội tâm 60nặng như 04chì.

Đây 6là năm đó 83các nàng 31trước khi 94chia lìa, 8bđại thẩm 97nhà bên đã 3vì các nàng 3tỷ muội clàm, khắc ftên các nàng dalên hòn đá 7dẹp, đục c9lỗ, buộc 81hồng tuyến, 6cđeo trên 9cổ, là cho 8các nàng a5tỷ muội c6sau này có 1bằng chứng 60nhận nhau.

Chính 5là, các nàng 8ftỷ muội 46còn có thể cgặp lại 2nhau sao?

Biển cfngười mênh emông, mặc f3dù biết 85rõ lúc trước cebọn muội bamuội bị 1bán vào gia 14đình nào, bnhưng thế fsự đổi 4edời, các 1nàng còn 1bcó thể tại 2fnguyên lai 4eđịa phương 0sao? Chủ 6cnhà có hảo bhảo dung 3các nàng 77sao?

Nàng athật sự 5rất muốn 0biết.

Nàng ckhông có a5một khắc 69quên bọn f6muội muội, achỉ là nàng 37không có 8năng lực e0tìm về các c4nàng, nàng 5cthật sự ahận mình 9bvô năng......

Nước ffmắt không c4tiếng động 0chảy xuống, 68Cát Tường bfnhắm mắt 0lại, dùng 56sức hít 5sâu một bhơi, thử abình phục e6tâm tình.

Mỗi 52khi nhớ tới 0cái ngày 4cùng các 0emuội muội edchia lìa, 18lòng của 9nàng tổng 6hội lại fquặn đau, 6phải đợi etâm tình 8qua mới không 64đau nhức, 7đây là 5tâm bệnh, 6phải dùng 36tâm dược, amà tâm dược, a5lại không 2biết tìm 8ở đâu.

Đừng dsuy nghĩ, e7đại thiếu 72gia muốn ecnàng đến 8hái hoa sen 6fvẽ tranh, 19nàng phải 8mau mau hái 4hoa sen mang 85đến thư c6phòng đi, e7đừng để 6đại thiếu 1gia chờ lâu......

"Kim efCát Tường!"

Nương 19theo tiếng 37hét lớn, 59Cát Tường 7không hề dđước báo 14trước bị 97đẩy mạnh 5dvào hồ sen, 5cả cơ hội bgiãy dụa 88đều không 2có.

"Cứu...... 0d © DiendanLeQuyDon.comCứu mạng......" 8Nàng trong 0bnước phập 04phồng, trong 32miệng hô 7eto cứu mạng.

Không acần nhìn, 6nàng cũng 85biết là 2ai đẩy dfnàng, nhất dđịnh là bThanh thiếu fegia, trừ a5hắn ra, trong ephủ không bcó người 9nào ác như e7vậy.

Bất equá, nàng 8tuyệt đối adsẽ không dachết đuối, 8nàng còn cemuốn sống cgặp bọn 3muội muội, 43nàng không ebiết...... 9 © DiendanLeQuyDon.comTuyệt đối asẽ không 3cứ như vậy 1echết đuối......

"Đáng 0chết! Ngươi bkhông biết ebơi?" 4fBùi Thanh 9trong lòng eamột trận bbối rối, 1hắn chỉ 1là đùa nàng, fkhông phải amuốn nàng 9chết.

"Cứu......" 2cCát Tường 9cđầu chìm dvào trong bdnước.

"Đáng 10chết!" 26Bùi Thanh 4lập tức 9nhảy xuống enước.

Hắn 24tại trong 69ao tìm được 83nàng, nhanh 7chóng đem 91nàng đưa 46lên bờ, ctrông thấy 29nàng nhắm b2chặt hai 5cmắt, như clà mất đi 9eý thức, 32ngực hắn 7cứng lại.

Cát 31Tường nàng...... f © DiendanLeQuyDon.comSẽ không 14phải ngừng 3thở chứ?

Sắc emặt của 49hắn trong 9nháy mắt ctrắng bệch, 99cuống quít 7đem nàng ekéo tới 5hòn non bộ 1ebên cạnh 4ehồ sen.

Hắn 2đem đầu 2anàng đặt btại chỗ athấp, chân 60để chỗ 9cao, dùng 97sức kìm 3bụng của 51nàng.

Bỗng 7dưng, một 2dòng nước 0từ miệng d7Cát Tường 1trào ra.

"Cám 49ơn trời 7đất!" 7Bùi Thanh 0thở ra.

Nàng 9không có 11việc gì, e2thật tốt cquá, thật 6tốt quá, fbthật tốt 75quá......

Nhưng 10là, hắn 3bphát hiện 54tình huống 8không thích fchợp.

Theo 19lý, nôn hết bnước ra 0thì phải c6tỉnh, chính blà trong miệng e5của nàng aatuy đã không 1còn nước 99trào ra, nhưng fnàng thủy 66chung vẫn bkhông tỉnh flại.

Hắn bthử thử 29hơi thở 38của nàng, 2sắc mặt ebỗng nhiên a9thay đổi.

Khí 2tức của 02nàng rất 8dyếu ớt, 7ckhuôn mặt fcàng lúc 5càng tái 2nhợt.

Con 4mắt đảo a2qua hai cánh 6ctay nhỏ gầy 87rủ xuống 4fbên người, 1bởi vì thiếp cthân nha hoàn c8hầu hạ eađại thiếu bgia Bùi gia, 27cho nên nàng 55không cần 8alàm việc 5nặng như ahạ nhân bdkhác, cho 0nên hai tay b6của nàng 7đều nhỏ ebé mềm mại, 7nhưng lúc c0này cổ tay 8mềm mại 2trắng trẻo 41nhỏ bé yếu 6ớt lại cflàm hắn 92thấy kinh d0tâm táng 9đởm.

Còn 76như kéo dài, 8nàng sẽ 44chết......

Hắn ado dự trong cchốc lát, 6đột nhiên bfhạ quyết 1định.

Tuy 32nàng là cô 5nương gia, 39nhưng sinh atử quan hệ, 3cũng bất cchấp nam bnữ hữu bbiệt.

Cúi 5người, miệng 1đối miệng f8thổi cho bnàng, trong 5eđầu hắn 0không có 59nửa điểm 2atà niệm, amột lòng dachỉ nghĩ b5cứu sống 38nàng.

Vài 3năm qua, hắn avài ba ngày blại trêu 2chọc nàng, 2tâm tình 5hảo tựu 97trêu chọc 0nàng, tâm ftình không ftốt dùng 2nàng trút b5giận.

Ngay 7từ đầu, b4hắn nhận eđịnh nàng 2cùng những bbnô tỳ khác a9đồng dạng, c4nhất định 8sẽ lập d1tức hướng beđại nương ecáo trạng, 68sau đó tạo 7ahắn cùng d7phòng lớn f2xung đột, dfđó chính 4là hắn muốn.

Nhưng 4là, đối 2với hành 88vi ác liệt 44của hắn, 6Cát Tường echưa từng chướng đại 8nương cáo 7trạng qua, 60hắn cũng dtừ xem nàng akhông vừa b9mắt ác chỉnh fđến bây d3giờ mang atheo một 96cổ vi diệu f5tình cảm, c8một ngày 97không thấy bđược nàng, ehắn tựu ftoàn thân bkhông thoải 1mái, nên 2luôn tìm 65lý do trêu 5achọc nàng.

Vừa 7mới rồi, 00ở phía 9xa, trông c6thấy nét 3fmặt của 9nàng lại 94đang đau 6alòng, nhất 62định là 8clại nghĩ 3ftới các 26muội muội acủa nàng e4rồi, hắn e4chẳng qua 5là nghĩ dời 03đi lực 58chú ý của 81nàng mà thôi, bkhông nghĩ 2ctới nàng 8lại không 32biết bơi?

Nàng 0không phải ccon gái ngư 7dân ở tân 1tập thôn a4sao? Tân tập 80thôn là dựa 16vào sông d6kiếm sống, 4khoa trương 7một điểm 8fnói, trong 7thôn liền 0cẩu đều 3bơi lội, 49nàng như e4thế nào 32lại không 6dbiết bơi?

Chết a9tiệt, hiện 74tại nghĩ 9mấy thứ 5này để 28làm gì, nếu dbnhư hắn 2đem nàng b0hại chết, dhắn sẽ 57không tha fthứ chính 40hắn, hắn 27sẽ đi nhảy 08sông, cùng fchết với f4nàng!

Dù 7sao trong phủ 8nhiều người cthiếu hắn 0một cái 60căn bản 4không có d0gì khác nhau, 08không ai quan 7tâm sự hiện bhữu của e2hắn hay không, 45hắn tình 3nguyện đi 0âm tào địa 7phủ cùng 8nàng, bảo c9vệ nàng!

Đang 5atại tâm b9phiền ý dloạn miên 0man suy nghĩ cfhết sức, ahắn cảm 15giác được 3nàng có phản 0ứng.

Hô 1chấp của fnàng dần 72dần rõ ràng, 3hắn vội edvàng buông 6fra môi nàng.

Cát eTường chậm brãi mở mắt, 4đập vào 4fmi mắt chính 0là Bùi Thanh 3dvẻ mặt 44lo lắng không 48thôi, lông f8mày của 9hắn nhíu bchặt, trong afmắt xuất 2hiện chưa 6bao giờ có 25lo lắng cùng a6bối rối.

Nàng b0hù đến a9vị thiếu 0gia sống 7fan nhàn sung 8sướng này 5bsao?

Xem e7ra hình như cdlà vậy.

Vẫn 65thích như 32vậy ác chỉnh 64nàng, hắn 2là nên thụ 6chút giáo dhuấn, nếu 5không khó 71bảo toàn f2ngày nào fbđó hắn 27lại muốn fra cái chủ d0ý quỷ gì, 2đem nàng f8sợ tới 1fmức hồn 6quy địa 3phủ, nếu fhại nàng 4cùng bọn 3muội muội f0không gặp 65mặt một 02lần chết 22đi, vậy 2cthì thật b4oan uổng.

"Nô 7dtỳ...... 1 © DiendanLeQuyDon.comThiếu chút a3nữa chết f3mất......" 28Nàng ho khan 3vài tiếng, bfchậm rãi 1engồi dậy.

Bùi 2Thanh trong e4mắt tràn 2đầy áy bbnáy."Thực axin lỗi, 8fta không phải 98cố ý."

Cát e5Tường nhíu elại mi tâm, bphi thường 84nghiêm túc 11nhìn của ehắn, "Thanh 8thiếu gia, 7tuy ngươi 01là chủ tử, 16nhưng ngươi 99thiếu chút 5fnữa hại cchết nô 7tỳ, không 52thể cứ 3cnhư vậy 5tính."

Bùi 4Thanh nhìn 5nàng, nha 47đầu kia 8là lạ nha. 2 © DiendanLeQuyDon.com"Vậy 5được rồi, 0ngươi nói 52muốn làm dnhư thế danào ngươi 74mới bằng 8blòng tha thứ 7ta?"

Mặc 5kệ ý của 8hắn ra sao, 36hại nàng 57thiếu chút 73nữa tắt ethở là chuyện dthực, nam 07tử hán đại etrượng phu, 9dám làm dám 3fchịu, huống 00hồ bọn 26ta nhẫn nhục 8chịu đựng 6nhiều năm dnhư vậy 0rồi, còn fsợ nàng 1sẽ cho hắn 2ra cái gì 5nan đề cesao?

"Nô 2tỳ nói, 5Thanh thiếu 4gia tựu 8echịu làm asao?" 1Cát Tường 8bnhìn xem cchắn, lông cmi dài chớp bdộng.

Khuôn 08mặt nàng 7mỹ lệ 7ôn nhu làm 1ftim hắn 7eđập mạnh, 2nhìn không cbchớp mắt, 21ánh mắt 92chăm chú 3blàm hắn b5khuất phục.

Hắn 38hắng giọng, etận lực 0xem nhẹ 8rung động 5khác thường btrong lòng, 31thô thanh f6nói: "Mặc 96kệ ngươi f0nói cái 9gì, ta đều c2nghe theo?"

Tuy a1nàng chỉ 1elà hạ nhân, enhưng là 4dtrước mặt 32nàng, thời dđiểm khi b6nàng chăm 6chú nghiêm 7btúc, hắn d5cũng giương eoai không 7ađứng dậy, ctự nhiên ehội thu e7liễm rất 7bnhiều, cái 6fnày chẳng 5blẽ chính 1là người ata nói một 18vật khắc 94một vật?

"Như a3vậy thỉnh a0Thanh thiếu bgia nghe kỹ 10——" 94Cát Tường 63khuôn mặt fcnhỏ nhắn 2kiên nghị, 2dùng ánh camắt sáng 3ngời, không a9chớp mắt 80nhìn hắn. 8 © DiendanLeQuyDon.com"Thỉnh 8cThanh thiếu egia tự mình 80nhảy xuống 8ao, không 9có nô tỳ a0đáp ứng d3không được 1trồi lên f8mặt nước."

Cái 2gì? Hắn 69có nghe lầm 2ehay không 72a?

Bùi 4Thanh quả athực ngu 65ngơ trong 8fchốc lát, 9cuối cùng 86lại đột 0anhiên tràn 5ra nụ cười c2sáng lạn 87vui vẻ.

Tốt! c4Cảm tình 8tiểu nha a9đầu này 6là muốn cdgậy ông d1đập lưng 0dông, muốn e4hắn cũng cnếm thử 6cảm giác 64bị chìm 4trong nước, 55mà không 1biết rằng dkỹ bơi balặn trong 3nước của 2ehắn là 63nhất đẳng, 1để hắn 22trêu nàng 6một chút, elàm cho nàng fkhẩn trương ehắn thoáng d2cái!

"Được!" 1Hắn rất b2có thâm aý liếc 4nhìn nàng, 3rất hưng aphấn. "Bổn 3bthiếu gia d9nghe ngươi!"

Hắn 61bỗng nhiên 70đứng dậy, dfhướng hồ 7sen đi tới, 50dùng sức 3hít một fhơi, trong 98nháy mắt b9nhảy vào 6trong nước.

Thoáng 2chốc, mặt 1nước bốc 6blên một 9đám bọt 6nước, nhưng edrất nhanh e3liền khôi 3fphục bình 88tĩnh, tựa 5như chưa 5từng từng d0có rung động fdường như.

Cát cTường giật 7mình sững b9sờ nhìn 2xem mặt fnước, qua 08hồi lâu, fmặt nước 3akhông hề bcó động 0ctĩnh gì, 50trong nội dtâm nàng bđột nhiên 0nhảy dựng, f9không hiểu 3có loại 9dự cảm ckhông tốt.

hông, esẽ không, 7Thanh thiếu 72gia trong 79nước Giao c3Long, nàng 7nghe bọn a3gia đinh ednói qua, dbTết đoan bngọ năm 2trước, 3thuyền rồng 3thi đấu, 62thời tiết 4bdị tượng, 3chợt mưa 6to, hai chiếc abthuyền rồng 65chạm vào 3fnhau lật, a3Thanh thiếu 7gia chẳng 8những là 4cngười thứ c7nhất trồi 2lên mặt cnước, còn 97một người 7ecứu hai mươi 46mấy người a0người, hiện 7tại chẳng 06qua chỉ là 40hồ sen, hắn 6không có 6việc gì, fđúng, hắn cakhông có 2việc gì...

Tựu e8đếm tới cnăm mươi 9lại gọi 3hắn đứng alên đi, cũng 4flà cho hắn 50một bài 9học, tự 2nhiên không 50thể quá 0bnhanh gọi 3hắn.

"...... fa © DiendanLeQuyDon.comMười bảy, 7fmười tám, 1mười chín......" 06Trong miệng 3cđếm vài 8cái, nàng ahai con ngươi fchăm chú 6nhìn mặt fnước, trong 4lòng từng 9etiếng kinh ahoàng.

Hắn 61không có dviệc gì 9a? Không 6thể nào?

Muốn dchết, như ddthế nào ađếm lâu 30như vậy 7emới đếm btới hai mươi?

Hắn ckhông có 2việc gì, 6không có dviệc gì, e2nàng một 3emực như ccvậy tự anói với amình.

"...... 5b © DiendanLeQuyDon.comBa mươi tám, cba mươi chín......" 5Lão Thiên, 0dnàng đếm 96không nổi 6dnữa, mặt 71nước một bđiểm gợn 0sóng đều 6không có, 3hắn có thể ehay không 9—— có 3thể hay không a7đã xảy edra chuyện?

"Thanh 7thiếu gia! 0Đi lên! 1Người có 98thể đứng b5dậy rồi!" 7aNàng bỗng 3dưng hướng 9hồ sen lớn 4tiếng la 73lên.

Không 1fngười trả 11lời.

"Thanh 09thiếu gia! aĐi lên! aThanh thiếu 8gia! Đi lên! 4Thanh thiếu 7gia! Đi lên!" 0eNàng dồn 2ddập la to.

Mặt 1hồ vẫn ddkhông hề a3có động btĩnh gì.

Lòng a3của nàng 02nháy mắt 0trầm xuống, 27cảm thấy ckinh hoàng dbất an.

Tuy 4Thanh thiếu 5gia bình thường a8rất thích 0ác chỉnh 5nàng, nhưng 9hắn tội 66không đáng ccchết a, nàng 02biết rõ fhắn là bởi dvì không f3có người 5quan tâm hắn, ackhông có 9người để 52ý hắn mới 7ahội như 4vậy âm dương 4bquái khí.

Kỳ 9dthật hắn 11cũng không 5có hư hỏng f6như vậy, 53mỗi khi xuất 6bphủ trở 91về, cũng asẽ mua bông atuyết cao acnàng thích aăn về, 90tuy không 8bphải trực 0tiếp giao dcho nàng, bcũng không 2có nói là c1vì nàng mà amua, nhưng 5nàng tổng 0hội ăn vào 8chính là......

Nghĩ 8tới đây, bclòng của 3nàng co rút.

Ô...... 2 © DiendanLeQuyDon.comNàng không 72nên vì cho chắn cái f3giáo huấn, dra như vậy aemột nan đề 50cho hắn, 4fhại chết ehắn......

"Thanh 3thiếu gia! 19Người mau 36đứng lên! 9Nô tỳ mời a8người mau 7đứng lên!" c8Thét lên bsau, nàng 45giọng nói 5cnghẹn ngào dkhông thôi, amắt to lý 22đầy tràn dnước mắt.

Chính 8là, mặt e9hồ hay một ađiểm động 0tĩnh đều 1không có.

"Thanh fthiếu gia......" 1Nàng tâm a2hoảng ý f8loạn khóc 00hô, nhớ 6tới cha mẹ 2fcũng là chết 3như vậy 48đi, nàng 52toàn thân b8run rẩy, 5tự trách 2chính mình.

"Thanh d7thiếu gia, adngười không 5ecần phải 1tử, người fkhông cần fphải tử......" 13Nàng vừa 1evội lại bhối hận fvừa đau 05khóc hô, 65"Nô 59tỳ thật dsự không c1nghĩ người bchết, cầu fxin người 6mau dậy đi, cnô tỳ cái e2gì cũng có 3thể đáp 3ứng người, 1fcái gì cũng dbcó thể đáp 3cứng......"

Bỗng 6nhiên, Bùi d3Thanh như b8ảo thuật, 0phút chốc 66từ trong 0fnước đứng alên.

Hắn 7tóc đen ẩm f3ướt, trong 21miệng ngậm 05một cây 2cỏ lau, một 1etay lau đi dnước trên a9mặt, như 9cười như 89không nhìn cbnàng.

Cát b7Tường nước a1mắt dàn 16dụa, chớp 40đôi mi đẫm 1ướt, thật 53không dám atin vào hai 7dmắt của bmình, trong 67lúc nhất 9thời, nàng 03nói không ebra lời.

Hắn 18không có 1bviệc gì? 3Chẳng những akhông có eviệc gì, 72còn đang 8cười?

"Ngươi bvừa mới 2nói, chỉ 32cần ta yêu 2cầu, ngươi 97cái gì cũng 1có thể đáp 2ứng ta?" 8Bùi Thanh 74đứng ở 8ctrong ao bừa 3bãi giãn 34ra tứ chi, 84lỏng loẹt 2gân cốt, 1thong dong elên bờ.

Hắn 17đứng trước 63mặt nàng, 3bcùng nàng 5mặt đối 1mặt, nhìn f7qua đôi mắt a7đầy nước e4của nàng, 3bên trong f2còn có lệ equang, đây flà vì hắn achảy nước 60mắt sao? 8Dù phải efhay không 3bcũng đã 8lay động aelòng hắn.

Cát b9Tường sững 2sờ nhìn 4fhắn, còn cechưa theo a6hắn đột 1nhiên hiện a3thân phục 3dhồi tinh 04thần lại.

Hắn 0năm nay giống anhư lại 67cao thêm, b8vóc dáng 5bthon gầy, 8trên mặt 0toát lên 3sự cuồng d7vọng tự bdphụ của 1tuổi trẻ, 4bmặt mày c1mang ba phần 32anh khí, 1ba phần kiêu bngạo cùng 8ba phần dã d1tính, giơ 03tay nhấc 72chân có chút 7cà lơ phất 5ephơ.

Hắn, bthật sự 7một chút f2cũng không cgiống lão 34gia phúc tướng.

Nghe 76trong phủ 6các vú nương cnói, Thanh 2thiếu gia cbcùng mẹ 60hắn quả cthực là ebmột cái 8dkhuôn mẫu 26khắc ra, 1emẹ hắn 1egiống hắn 7xinh đẹp, 4cũng đồng 6dạng ngạo a3khí, cũng 7bởi vì như evậy, không 7bcam lòng bị 1lão gia cưỡng echiếm thân dthể, tuy acó được 1danh phận 2dNhị phu nhân, dlại sinh ahạ hắn cekhông mấy 0năm tựu 75uất ức cmà chết.

Từ 6khi Nhị phu 9nhân mất 7ađi, Thanh 7thiếu gia ađồng dạng fkhông cha 0không mẹ, dtuy áo cơm 87không ngại, enhưng không 05ai chính 67thức quan 6tâm hắn.

Đại 50phu nhân sức 99ghen nặng, angoại trừ 4cô lập Thanh fthiếu gia 2bên ngoài, 5nàng cũng ekhông cho 2lão gia thân ecận hắn, 5mà lão gia 2cũng nói e8rõ không 34để ý chút 3nào đến e2Thanh thiếu 37gia.

Còn 7có, Bùi gia d3từ xưa đến f5nay, truyền 0trưởng bất d9truyền thứ, 50truyền lớn bbất truyền e0nhỏ, truyền 14tử bất 5truyền nữ, b2còn tại 8thế lão 1thái phu nhân 7càng vô cùng 8coi trọng 51huyết thống, 3nàng lão bnhân gia chỉ athừa nhận a4trưởng tôn 4do vị đại a3phu nhân xuất 22thân danh 6môn này sinh, ebđối với 75Thanh thiếu 4gia cùng Tam 2phu nhân sinh fUy thiếu 9fgia chẳng afthèm ngó 58tới, cảnh 69này càng 40khiến Thanh athiếu gia 41trong phủ 1acàng thêm 03không có cđịa vị.

Chỉ 12là a...... 72 © DiendanLeQuyDon.comNàng lặng byên ngước b1mắt, tinh d4tế dò xét 93trước mắt 7đường eđường 2cthiếu niên 31anh tuấn cnày.

Những e9đãi ngộ d3khác biệt 9này không c9che dấu được 9eánh sáng f0của hắn, 56quả thật fdiện mạo 5fcủa hắn bfcòn xuất 76sắc hơn d4cả đại ethiếu gia 17được sủng b8ái, lại b3cao ráo, thông 53tuệ, anh ckhí bừng fcbừng, mày 2kiếm mắt 7sáng, khiến 57rất nhiều bnha hoàn trong 77phủ âm thầm châm mộ

"Ngươi flàm sao vậy? e3Choáng váng? 21Ngây người? dHay là chứng 0akiến ta sống eđược hảo, 7dcao hứng dđến nói ckhông ra lời?" 4Bùi Thanh 9bđắc ý cdương dương 6tự đắc c9nhìn nàng 10hỏi.

Cát ebTường lấy 2lại bình bbtĩnh, tuy 4hắn gần f5trong gang 5tấc, nàng 4vẫn có chút blo lắng. f © DiendanLeQuyDon.com"Thanh 8athiếu gia, 0người thật 6dsự không 6có chuyện 3cgì sao?"

Bùi 10Thanh tâm 3ftràn ngập 5vui vẻ.

Khá 31lắm Cát 48Tường! Nàng 8chính là 1như thế d6nhẫn nhục 2chịu đựng, d7hắn mới 0hội từ atừ bị nàng ahấp dẫn, 4đổi lại d8những nữ 0bnhân khác, e9gặp tình 22huống này a3chỉ sợ 5sớm tức 0bgiận quyền 69đến chân 8đi, làm 3gì còn có e0thể ôn nhu dquan tâm hắn.

"Ta 6không sao, 3cmột chút 40việc đều 9ekhông có." 6Hắn tiếu 05dung chân athành nhìn 0bnàng."Ngươi evừa mới d9nói, chỉ a2cần ta muốn, 59ngươi cái 00gì đều 6đáp ứng 3ta, ngươi d0chính miệng dnói, nhưng c1không hối cehận."

"Ai." 37Cát Tường 0dthở dài, fmắt to nhẹ bnhàng nháy acđộng lên.

Đúng 1vậy, hắn b4tuấn suất ephi phàm bề bngoài thật 7blà hấp dẫn 2người, bộ fdáng bất 7cần đời a1cũng mười 4phần khiến 8người hoa 0mắt thần c1mê, nhưng bhắn đùa 3ctâm cũng 9rất nặng, fcũng rất ftính trẻ 7con.

"Đúng, cnô tỳ nói, 7asẽ không ađổi ý, cThanh thiếu afgia có cái 0gì yêu cầu efxin mời nói c7đi!" dNàng nhận 2mệnh nói.

Bùi 46Thanh trong dcánh mắt 83lập tức 8hiện lên 13một vòng 9hào quang.

Hắn a5một tay lấy 0nàng kéo avào trong f1ngực, cúi 46thấp đầu, 0nhìn xem khuôn 7amặt nàng 65thanh thuần f0tú lệ.

Hắn 82cười hì 6hì nói: "Yêu ccầu của 85ta chính là e4—— sau dnày nàng aKim Cát Tường bphải gả 8eBùi Thanh 4ta làm vợ!"

Vừa a6mới bọn 1họ cũng 3coi như đã 02trải qua 5"Sinh 7ly tử biệt", btrông thấy 0nàng sắp 8chết, trong 2bđầu hắn 59nghĩ hắn 28cũng không a9muốn sống ctạm, hắn 4mới thấy 5rõ so với 8chính mình 25tưởng tượng 89càng thêm 3để ý nàng.

Có e7lẽ, nàng 9là người fduy nhất dtrên đời c3này khiến 5bhắn để eý a!

"Thanh athiếu gia......" 32Cát Tường 4agiật mình 18giương mắt d5lên, trong 88nháy mắt 2đón vào 03hắn ánh 2mắt sáng c8rực.

Ta 27van ngươi! 5Hắn làm asao có thể eđối với fnàng yêu 8cầu như 2vậy?

Nàng 1thật sự cekhông ngờ 0tới hắn 41hội đưa d5ra yêu cầu 6akhông thể 25tưởng tượng 20này, thật 5sự không 87có ngờ tới...... 2c © DiendanLeQuyDon.comA! Hắn là 7enói thật, 8hay là, đây 8bchỉ là lại 21một lần 10trêu?

"Đáp d1ứng ta ——" 78Bùi Thanh e4thanh âm thả amềm. "Ngoại 6trừ ta, nàng 1sẽ không c5gả cho người 7khác."

"Thanh cthiếu gia, 8mời người 6tự trọng, 3ckhông cần a1hồ ngôn 0bloạn ngữ!" 9eCát Tường btrái tim nhảy 08loạn, một ctấc vuông 9đại loạn 4cmuốn đẩy 0ara hắn.

Mặt 53nàng hồng 2tâm nhảy 1bộ dáng fclàm hắn 0ftrong lòng 8nóng lên, 54hắn chân 4tình khó 2chịu, càng athêm ôm khẩn c4eo của nàng, 0không cho a7nàng giãy 19cách.

Muốn 0chết! Nàng 3so với hắn 9cnghĩ còn bmềm mại, d3gần như b8vậy nhìn fnàng, có 2ethể trông fthấy nàng 0lông mi dài 3aướt át 2bbất an rung b8động.

Trước 6mắt chính 8là môi nàng 3đỏ au mềm f0mại, hai dcmá nàng hồng 6như lửa, 1fdù không 13trang điểm bphấn son, bhắn muốn 0hôn nàng.

Hắn dcxúc động cđem suy nghĩ 0thành hành 9động, cúi b7đầu hôn 22cánh môi 7non hồng.

Cát 14Tường kinh 96hoảng giãy d4dụa, thân 52thể của 5nàng run rẩy 70lên.

Hắn 9tại môi 50nàng hút, fmở ra miệng 6nàng, quấn b7lấy lưỡi 6nàng, trêu 5dchọc, bao dtrùm lấy, 4nụ hôn 1dài không fkiệt, thân 8thể của 0bnàng nóng 25quá, nụ 8hôn ngọt 1ngào khiến 1nàng như 2fsay tim nàng ađập rộn 9alên.

Nhưng 79hắn là 2Nhị thiếu ecgia, nàng 4không thể ccùng hắn c1như vậy.....

Nàng 8bỗng nhiên 69đẩy ra 2hắn, trong alòng đau 12xót, nước 6cmắt rớt 16xuống.

"Xin 1ngài tôn dtrọng nô 27tỳ, tuy 1bnô tỳ là 8chạ nhân, 32nhưng không f7phải ngài 4có thể 5tùy tiện exâm phạm, bchuyện ngày 2bhôm nay...... f © DiendanLeQuyDon.comChuyện ngày 5bhôm nay nô atỳ cho rằng 0không có 4bphát sinh 2qua, cũng e5xin ngài ftừ nay về 26sau không 1tái làm anhư vậy!"

Nói 24xong, nàng 9xoay người f3bỏ chạy, f5không quay eđầu lại.

Bùi 2Thanh giật a2mình đứng fnguyên chỗ, bmày kiếm e6thật sâu e9nhăn lại.

Hắn 8thật sự cckhông rõ, dkhông phải 0hảo hảo dfđấy sao? 53Nàng vì 2dcái gì đột dnhiên tựu 1tức giận? 2Nàng không 8phải hiểu flầm cái agì?

Không 08sao, dù sao chắn đối evới nàng 2là nghiêm 07túc, hắn b4sẽ tìm a7cơ hội d2làm cho nàng a1hiểu được dđiểm này, 13hôm nay...... f © DiendanLeQuyDon.comHắn mơn cctrớn môi acủa mình, 3anghĩ đến 03cánh môi 70nàng mềm 5fmại ngọt 97ngào, hắn 7khóe môi 7tràn ra vui fvẻ.

Nguyên 33lai hắn eBùi Thanh d0nhân sinh e8cũng không 6choàn toàn 58vô vị, 9Cát Tường...... c9 © DiendanLeQuyDon.comLà hắn 07trong lòng 7mỹ hảo, fnếu có 31ngày hắn 47bị ép phải 1ly khai Bùi e5phủ thì 7ahắn nhất 5định đem enàng cùng 6đi, tuyệt 5sẽ không 1đem nàng 3lưu cho Bùi dVăn.

Lúc 62này, hắn 8cuối cùng 1có điểm c5sáng tỏ emẹ hắn 07năm đó 8vì sao biết 8rõ ấu nhi 4còn nhỏ, d7cần người 2chiếu cố 14nhưng vẫn 70tùy ý chính 41mình ngày 0từng ngày ebgầy yếu, ccuối cùng bcchí tử aađi.

Mẹ 8hắn chắc 9elà không 7acó một 65chút thương a5cha hắn, 4nhìn không 72thấy thời bgian hi vọng 6fa, đối 4avới nàng d6mà nói thật 6thống khổ, bcho nên nàng 3thà rằng fbỏ xuống d3hắn còn 1nhỏ rời c2đi nhân 6bthế

Hỏi bhắn có 44hận cha 74hắn cưỡng 9bchiếm mẹ 74hay không?

Đáp 4dán của 9vấn đề cbnày mâu 4thuẫn, nếu 9như không 7bcó cha hắn, cnhư thế dcnào lại 88có sự hiện 3hữu của fhắn

Nếu 1như cha hắn ekhi mẹ hắn bqua đời 9cchịu cho 1hắn một 92ít quan ái, 29hắn cũng 9không cảm 6ethấy cô 43độc như cvậy.

Mà d2hôm nay, 91đáp án dtinh tường 9hiển hiện dcra, hắn dhận cha dehắn.

Bạn đang đọc Cát Tường của Giản Anh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 15

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự