Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Truyện có 78 chương.
1
Cuộc Sống Buồn Rầu Sau Khi Xuyên Qua
2
Bất Hối, Ta Sẽ Đối Xử Tốt Với Con
3
Ân Ân Oán Oán Bao Giờ Mới Kết Thúc
4
Lòng Người Khó Thấu
5
Gặp Hạo Nhiên Ca
6
Nơi Ở
7
Chuyện Tốt Liên Tục Đến
8
Phá Lấu Bò
9
Xem Nhà Mới
10
Chuyển Vào Nhà Mới
11
Bánh Gạo Nếp
12
Chuẩn Bị Khai Trương
13
Khai Trương Thuận Lợi
14
Con Đường Mới Để Phát Tài
15
Bàn Thành Công Chuyện Làm Ăn
16
Lại Thêm Một Con Đường Phát Tài
17
Làm Gà Hầm Bao Tử Heo
18
Chuẩn Bị Vụ Làm Ăn Thứ Hai
19
Chuyện Làm Ăn Tìm Tới Cửa
20
Không Khí Kì Lạ (1)
21
Không Khí Kì Lạ (2)
22
Sườn Kho Bánh Chưng
23
Đứng Ở Lập Trường Kinh Doanh (1)
24
Đứng Ở Lập Trường Kinh Doanh (2)
25
Không Muốn Nhịn Nữa
26
Có Hành Động
27
Tiểu Tặc Đột Kích
28
Manh Mối
29
Phụ Nhân Tuân Thủ Nghiêm Chỉnh Hứa Hẹn
30
Tái Đại Nương Đa Mưu Túc Trí
31
Chương 31
32
Cũng Không Tính Toán Gả
33
Hạo Nhiên Tốt Bụng
34
Không Đánh Chết, Chỉ Đánh Tới Tàn
35
Trong Lòng Có Từng Ngưỡng Mộ Nữ Tử Nào
36
Bình Thản Ngoài Ý Muốn
37
Mở Cờ Trong Bụng
38
Lương Tâm Mờ Ám
39
Thật Sự Tham Lam Hay Là Giả Bộ Tham Lam
40
Vui Vẻ Hòa Thuận
41
Chỉ Mong Tuyệt Xử Phùng Sinh*
42
Có Một Chút Quen Thuộc
43
Bàn Chuyện Làm Ăn Lớn
44
Người Đưa Than Sưởi Ấm Trong Ngày Tuyết Rơi
45
Hạo Nhiên Ca Rất Tốt
46
An Bài Như Thế Nào
47
Suy Nghĩ Chu Đáo
48
Ân Nhân Cứu Mạng
49
Tâm Sự Với Tái Đại Nương
50
Nương Con Tâm Sự
51
Nương Con Đánh Nhau
52
Sẽ Ở Cùng Nhau Sao?
53
Ám Toán Đột Kích
54
Dĩ Bỉ Chi Đạo*, Hoàn Lại Gấp Trăm Lần
55
Chương 54-2: Dĩ Bỉ Chi Đạo*, Hoàn Lại Gấp Trăm Lần (2)
56
Chương 54-3: Dĩ Bỉ Chi Đạo*, Hoàn Lại Gấp Trăm Lần (3)
57
Chương 54-4: Dĩ Bỉ Chi Đạo*, Hoàn Lại Gấp Trăm Lần (4)
58
Chương 55-1: Nguy Hiểm Ập Đến, A Duyên Chạy Mau (1)
59
Chương 55-2: Nguy Hiểm Ập Đến, A Duyên Chạy Mau (2)
60
Chương 55-3: Nguy Hiểm Ập Đến, A Duyên Chạy Mau (3)
61
Chương 55-4: Nguy Hiểm Ập Đến, A Duyên Chạy Mau (4)
62
Chương 56-1: Kinh Hồn Bạt Vía, Nguy Hiểm Trùng Trùng - Phần 1
63
Chương 56-2: Kinh Hồn Bạt Vía, Nguy Hiểm Trùng Trùng - Phần 2
64
Chương 56-3: Kinh Hồn Bạt Vía, Nguy Hiểm Trùng Trùng - Phần 3
65
Chương 56-4: Kinh Hồn Bạt Vía, Nguy Hiểm Trùng Trùng - Phần 4
66
Chương 57-1: Sinh Tồn Khó Khăn, Tính Toán Kiếm Tiền - Phần 1
67
Chương 57-2: Sinh Tồn Khó Khăn, Tính Toán Kiếm Tiền - Phần 2
68
Tra Đa Tra Nhân, Khó Khăn Nặng Nề
69
Bất Từ Bất Hiếu, Tùy Duyên Nổi Giận
70
Lòng Dạ Ác Độc Tuyệt Tình, Tuyệt Vọng Tỉnh Ngộ
71
Cứu Uyển Du, Sư Tử Mở Miệng
72
Không Tính Toán Thiệt Hơn, Gặp Hạo Nhiên Ca
73
Đại Nương Bị Bệnh, Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ
74
Quyết Định Tuyệt Tình
75
Lần Nữa Tỉnh Lại
76
Đại Kết Cục
77
Đại Kết Cục (2)
78
Đại Kết Cục (3)
Chọn khoảng: 1 - 78