Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Các Ngươi Luyện Võ Ta Tu Tiên (Dịch)

BiroPA · Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

nd truyện khá ok ra nhanh đi tác giả tui ủng hộ