Hình bìa

Bưu Hãn Nông Gia Đại Tẩu

Tác giả Vương Bà Chủng Qua Đắc Đậu
Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 607,709
Convert 100%
Cập nhật
1462 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Liễu Liễu trợn mắt, bỗng nhiên cảm giác bốn phía phục cổ, nhân là cổ nhân, giường là cổ giường, Liễu Liễu đau đầu kịch liệt, đừng, ngàn vạn hay là xuyên việt, ta không ngoạn này! Không ngoạn cũng không được, Liễu Liễu xuyên việt ngày đầu tiên, mới biết được bản thân bị tướng công đánh vỡ đầu. Bi kịch đã xảy ra, nhân vật chính lưu, Liễu Liễu lâm thời trên đỉnh đến, từ đây xuyên việt đại kịch trình diễn. Xuyên việt ngày thứ hai, nhà mẹ đẻ nhân nhận được tin tức giết qua đến. Liễu Liễu giật nảy mình, thật bưu hãn nhà mẹ đẻ nhân, tất cả đều là giơ dao mổ tới được.

Tương Tự Truyện Bưu Hãn Nông Gia Đại Tẩu