Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Vấn Đề

1

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Binh Đoàn Dị Giới Của Ta ( Dịch Full ) PHẦN 1

0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Dịch mượt, có tâm. Nội dung khá ổn, ủng hộ

thanhbinh2012198 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá ổn đọc không tệ!

hài trọng sinh xuyên không