Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

3

Bình

77

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

traxanhboduonggiare · Luyện Khí Tầng Bảy ·
1 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện này rất hay, rất đầu tư. Mong tác vẫn luôn giữ đc phong độ.

Myuki · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
2 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mong vợ chồng song kiếm hợp bích để lại một siêu phẩm để đời

HồHiếu · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ủng hộ tí truyện dài rồi bơi vào