Hình bìa

Bất Tử Đế Tôn

Tác giả Tẫn Thiên Phàm
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,586,870
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
19 thích
18532 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nhục thân thành thánh, vào biển có thể chém giết Giao Long; Nhân hồn thành tiên, có thể ngao du Cửu Tiêu; Kiếm thuật thông thần, có thể một kiếm trấn sát hung thú; Pháp thuật thông thiên, có thể hái ngôi sao cầm nhật nguyệt; Như gặp phải đại kiếp, cửu trọng hồn phách chỉ cần có một tia vẫn còn tồn tại, liền có thể chuyển thế trùng tu!

Tương Tự Truyện Bất Tử Đế Tôn