Hình bìa

Bất Thủ Kiếm Thần

#BTKT

Tác giả Tuyết Mãn Cung Đao
Thể loại Kiếm Hiệp Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,717
Chương dịch 50%
Cập nhật
69 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

 giới thiệu ở chương 1 

Tương Tự Truyện Bất Thủ Kiếm Thần