Hình bìa

Bất Hủ Thánh Tôn

#BHTT

Tác giả Ngạo Nguyệt Trường Không
Thể loại Huyền Huyễn Tiên Hiệp Dị Giới Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,345,746
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
1
105 thích
104195 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Tiên giới Chiến Thần Dương Tiễn sống lại Thần Võ đại lục!

Có được Tạo Hóa đồ cùng Đạo ấn hai kiện Vô Thượng chí bảo! Rong ruổi Dị Giới! Không đâu địch nổi!

Thần bí Thánh Tôn hệ thống! Để tất cả trở nên đều có khả năng! Mở ra Dương Tiễn bá đạo Vô Song Thánh Tôn con đường!

Thần đồ nơi tay! Thiên hạ ta có!

Chấp chưởng Đạo ấn! Vạn giới thần phục!

Tương Tự Truyện Bất Hủ Thánh Tôn