Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Bất Diệt Nguyên Thần

Truyện có 1933 chương.
1
Vì Là Tặc - 1
2
Vì Là Tặc - 2
3
Cứu Phụ
4
Cứu Phụ - 2
5
Phảng Sinh Nội Gia Quyền
6
Phảng Sinh Nội Gia Quyền - 2
7
Phảng Sinh Nội Gia Quyền - 3
8
Luân Hồi Giả
9
Luân Hồi Giả - 2
10
Ngũ Cầm Phảng Sinh Quyền
11
Ngũ Cầm Phảng Sinh Quyền - 2
12
Lục Gia Ngốc Nhi
13
Lục Gia Ngốc Nhi - 2
14
Vận May
15
Vận May - 2
16
Huyết Thứ
17
Huyết Thứ - 2
18
Huyết Thứ - 3
19
Người Không Phụ Ta, Ta Không Phụ Người
20
Người Không Phụ Ta, Ta Không Phụ Người - 2
21
Huyền Thông
22
Huyền Thông - 2
23
Đông Săn
24
Đông Săn - 2
25
Sinh Tồn Chi Đạo
26
Sinh Tồn Chi Đạo - 2
27
Sinh Tồn Chi Đạo - 3
28
Bất Ngờ
29
Bất Ngờ - 2
30
Thụ Để Bí Cảnh
31
Thụ Để Bí Cảnh - 2
32
Lòng Người
33
Lòng Người - 2
34
Lòng Người - 3
35
Tinh Thú Tâm Hạch
36
Tinh Thú Tâm Hạch - 2
37
Thần Diên Ky
38
Thần Diên Ky - 2
39
Bất Khí
40
Bất Khí - 2
41
Bánh Bao
42
Bánh Bao - 2
43
Không Loan Sống Lưng
44
Không Loan Sống Lưng - 2
45
Nói Không Giữ Lời
46
Nói Không Giữ Lời - 2
47
Toàn Kháng
48
Toàn Kháng - 2
49
Kinh Người Ý Chí Lực
50
Kinh Người Ý Chí Lực - 2
51
Lực Quyết Chi Lạc Mạch Tu Luyện
52
Lực Quyết Chi Lạc Mạch Tu Luyện - 2
53
Lực Quyết Chi Lạc Mạch Tu Luyện - 3
54
Niệm Lực Hiểu Rõ
55
Niệm Lực Hiểu Rõ - 2
56
Tăng Nhanh Như Gió
57
Tăng Nhanh Như Gió - 2
58
Xa Nhau
59
Xa Nhau - 2
60
Dạ Săn
61
Dạ Săn - 2
62
Gậy Ông Đập Lưng Ông
63
Gậy Ông Đập Lưng Ông - 2
64
Mệnh Không Nên Tuyệt
65
Mệnh Không Nên Tuyệt - 2
66
Tủy Quyết Sa
67
Tủy Quyết Sa - 2
68
Nửa Đêm Kêu Thảm Thiết
69
Nửa Đêm Kêu Thảm Thiết - 2
70
Thông Lực Tuyệt Sát
71
Thông Lực Tuyệt Sát - 2
72
Biếu Tặng
73
Biếu Tặng - 2
74
Tới Cửa Phục Vụ
75
Tới Cửa Phục Vụ - 2
76
Ngư Tràng Kiếm
77
Ngư Tràng Kiếm - 2
78
Thải Nấm Bé Gái
79
Thải Nấm Bé Gái - 2
80
Quả Hạm Trấn
81
Quả Hạm Trấn - 2
82
Vương Lễ Thọ Đánh Thép Phô
83
Vương Lễ Thọ Đánh Thép Phô - 2
84
Các Học Đồ Nhiệt Tình
85
Các Học Đồ Nhiệt Tình - 2
86
Nguyện Thua Cuộc
87
Nguyện Thua Cuộc - 2
88
Kết Thúc
89
Kết Thúc - 2
90
Tứ Đại Thiên Vương
91
Tứ Đại Thiên Vương - 2
92
Tứ Đại Thiên Vương - 3
93
Cầm Thú Quyền
94
Cầm Thú Quyền - 2
95
Mãnh Long Quá Giang
96
Mãnh Long Quá Giang - 2
97
Điềm Tốt
98
Điềm Tốt - 2
99
Thần Tiên Đánh Nhau
100
Thần Tiên Đánh Nhau - 2