Hình bìa

Bất Diệt Nguyên Thần

Tác giả Bách Thế Kinh Luân
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,694,575
Convert 100%
Cập nhật
3691 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Luân Hồi sống lại, là ngẫu nhiên hay vẫn là tất nhiên?

Lục khí, mang theo võ thuật Trung Hoa cảnh giới tối cao lĩnh ngộ sống lại đến cái này lấy võ vi tôn thế giới.

Ở đây, hắn hoạch chí bảo, tìm Thiên Đạo; thu nữ nô, hàng Thần Ma...

Để chúng ta cùng đi bước lên này Nguyên Thần Bất Diệt, Thiên Đạo sống mãi thế giới đi!

Tương Tự Truyện Bất Diệt Nguyên Thần