Hình bìa

Bào Nam Chi Toàn Chức Đại Sư Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tác giả Toàn Chức Đại Sư
Thể loại Đô Thị Tiên Hiệp Khoa Huyễn Trọng Sinh
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,476,122
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
210 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Thà chịu vạn người ghen, không chịu một người thương!

Mười sáu năm trước, được vinh dự Cửu Vực bảy đại Tán Tiên chi thủ Tiêu Dao Tiên Quân Bạch Diệc, ngoài ý muốn vẫn lạc Thường Dương Sơn đỉnh, thiên hạ Tu Chân Giới chấn động, Cửu Vực khói lửa dần dần lên.

Mười sáu năm về sau, cũng chết dễ dàng sinh, không một người ghen, thụ vạn người thương mắt đui mù thiếu niên Bạch Dịch, tay chống đỡ mộc tán, đến áo vải ngõ hẻm mang theo Phong Lôi mà đến, dùng vạn năm tu chân kinh nghiệm lại đạp tiên đồ, đúc lại Tiêu Dao Đạo!

Tương Tự Truyện Bào Nam Chi Toàn Chức Đại Sư Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo