Hình bìa

Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu

Tác giả Đại Trọng
Thể loại Sắc hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 546,221
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2013
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
3
1
1
1
Thông Báo Từ Quản Trị Viên

Hàng 22+, cân nhắc trước khi xem =)) chống chỉ định trẻ em...

94 2 phiếu
Cao độ YY
382 thích
118547 đọc
21 bài
C
Giới Thiệu Truyện

rất ...............................................phải nói là........hahahaha nặng a!

Tương Tự Truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu