Danh sách chương Bàn Long

Chương mới lên trước
Truyện có 805 chương.
Tiểu trấn đích tào thần
1
Long huyết chiến sĩ gia tộc (thượng)
2
Long huyết chiến sĩ gia tộc (hạ)
3
Trưởng thành (Thượng)
4
Trưởng thành (Hạ)
5
Bàn long giới chỉ ( thượng )
6
Bàn Long giới chỉ (Hạ)
7
Ma thú Tấn mãnh long (thượng)
8
Ma thú Tấn mãnh long (Hạ)
9
Hỏa xà chi vũ (Thượng)
10
Hỏa xà chi vũ (Hạ)
11
Cường giả chi tâm (Thượng)
12
Cường giả chi tâm (Hạ)
13
Thiên không trung đích chiến đấu (Thượng)
14
Thiên không trung đích chiến đấu (Hạ)
15
Tai nạn (Thượng)
16
Tai nạn (Hạ)
17
Bàn Long chi linh (Thượng)
18
Bàn Long chi linh (Hạ)
19
Địa hệ ma pháp (Thượng)
20
Địa hệ ma pháp (Hạ)
21
Xuân khứ thu lai (Thượng)
22
Xuân khứ thu lai (Hạ)
23
Ma thú “Ảnh Thử”
24
Bổn biện pháp (Thượng)
25
Bổn biện pháp (Hạ)
26
Học viện Ân Tư Đặc
27
Ảnh thử ‘Bối Bối’ (Thượng)
28
Ảnh thử ‘Bối Bối’ (Hạ)
29
Phân Lai thành
30
Ma pháp trắc thí (Thượng)
31
Ma pháp trắc thí (Hạ)
32
Long huyết mật điển (Thượng)
33
Long huyết mật điển (Hạ)
34
Nhắc Nhở
35
Thiên tài tập trung địa
36
Tứ huynh đệ (Thượng)
37
Tứ huynh đệ (Hạ)
38
Phong hệ ma pháp
39
Học tập sanh nhai (Thượng)
40
Học Tập Sinh Nhai( hạ )
41
Ai là Đệ Nhất? (Thượng)
42
Ai là Đệ Nhất? ( Hạ)
43
Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (Thượng)
44
Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (Hạ)
45
Kinh hỉ
46
Bình Đao Lưu phái
47
Lục niên
48
Thạch điêu tác phẩm (Thượng)
49
Hoa Đức Lập tửu điếm
50
Bích Thủy thiên đường đích dạ
51
Giới cách (Thượng)
52
Giới cách (Hạ)
53
Thỉnh (Mời)
54
Lộ đồ (Thượng)
55
Lộ đồ (Hạ)
56
Ma Thú sơn mạch (Thượng)
57
Ma Thú sơn mạch (Hạ)
58
Quần lang (Thượng)
59
Quần lang (Hạ)
60
Nguy kỵ (Thượng)
61
Nguy kỵ (Hạ)
62
Tàn khốc (Thượng)
63
Tàn khốc (2)
64
Bối Bối đích thật lực (Thượng)
65
Bối Bối đích thật lực (Hạ)
66
Hắc sắc đoản nhận (Thượng)
67
Hắc sắc đoản nhận (Hạ)
68
Mê vụ sơn cốc (Thượng)
69
Mê vụ sơn cốc (Hạ)
70
Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Thượng)
71
Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Hạ)
72
Dạ phong trung đích tử sắc (Thượng)
73
Dạ phong trung đích tử sắc (Hạ)
74
Quy hương (Thượng)
75
Quy hương (Hạ)
76
Hoắc Cách
77
Thạch điêu giới cách
78
Đông thiên lý đích mân côi (Thượng)
79
Đông thiên lý mân côi (Hạ)
80
Cao thủ như vân (Thượng)
81
Cao Thủ Như Vân (Hạ)
82
Vết rách (Thượng)
83
Vết rách (Hạ)
84
Kiến diện
85
Thê lương tuyết
86
Thập thiên thập dạ
87
Dịch hóa
88
Tái nhập Mê vụ sơn cốc
89
Thượng thiên vô môn
90
U thâm địa huyệt
91
Cức bối thiết giáp long
92
Ngoan
93
Long tinh chi biến
94
Long huyết chiến sĩ
95
Thần bí ma pháp trận
96
Tứ đại chí cao vị diện
97
Thống phá thiên liễu
98
Thạch điêu tông sư?
99
Luyện kiếm
100