Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

8

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Bàn Long

Truyện có 805 chương.
1
Tiểu trấn đích tào thần
2
Long huyết chiến sĩ gia tộc (thượng)
3
Long huyết chiến sĩ gia tộc (hạ)
4
Trưởng thành (Thượng)
5
Trưởng thành (Hạ)
6
Bàn long giới chỉ ( thượng )
7
Bàn Long giới chỉ (Hạ)
8
Ma thú Tấn mãnh long (thượng)
9
Ma thú Tấn mãnh long (Hạ)
10
Hỏa xà chi vũ (Thượng)
11
Hỏa xà chi vũ (Hạ)
12
Cường giả chi tâm (Thượng)
13
Cường giả chi tâm (Hạ)
14
Thiên không trung đích chiến đấu (Thượng)
15
Thiên không trung đích chiến đấu (Hạ)
16
Tai nạn (Thượng)
17
Tai nạn (Hạ)
18
Bàn Long chi linh (Thượng)
19
Bàn Long chi linh (Hạ)
20
Địa hệ ma pháp (Thượng)
21
Địa hệ ma pháp (Hạ)
22
Xuân khứ thu lai (Thượng)
23
Xuân khứ thu lai (Hạ)
24
Ma thú “Ảnh Thử”
25
Bổn biện pháp (Thượng)
26
Bổn biện pháp (Hạ)
27
Học viện Ân Tư Đặc
28
Ảnh thử ‘Bối Bối’ (Thượng)
29
Ảnh thử ‘Bối Bối’ (Hạ)
30
Phân Lai thành
31
Ma pháp trắc thí (Thượng)
32
Ma pháp trắc thí (Hạ)
33
Long huyết mật điển (Thượng)
34
Long huyết mật điển (Hạ)
35
Nhắc Nhở
36
Thiên tài tập trung địa
37
Tứ huynh đệ (Thượng)
38
Tứ huynh đệ (Hạ)
39
Phong hệ ma pháp
40
Học tập sanh nhai (Thượng)
41
Học Tập Sinh Nhai( hạ )
42
Ai là Đệ Nhất? (Thượng)
43
Ai là Đệ Nhất? ( Hạ)
44
Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (Thượng)
45
Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (Hạ)
46
Kinh hỉ
47
Bình Đao Lưu phái
48
Lục niên
49
Thạch điêu tác phẩm (Thượng)
50
Hoa Đức Lập tửu điếm
51
Bích Thủy thiên đường đích dạ
52
Giới cách (Thượng)
53
Giới cách (Hạ)
54
Thỉnh (Mời)
55
Lộ đồ (Thượng)
56
Lộ đồ (Hạ)
57
Ma Thú sơn mạch (Thượng)
58
Ma Thú sơn mạch (Hạ)
59
Quần lang (Thượng)
60
Quần lang (Hạ)
61
Nguy kỵ (Thượng)
62
Nguy kỵ (Hạ)
63
Tàn khốc (Thượng)
64
Tàn khốc (2)
65
Bối Bối đích thật lực (Thượng)
66
Bối Bối đích thật lực (Hạ)
67
Hắc sắc đoản nhận (Thượng)
68
Hắc sắc đoản nhận (Hạ)
69
Mê vụ sơn cốc (Thượng)
70
Mê vụ sơn cốc (Hạ)
71
Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Thượng)
72
Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Hạ)
73
Dạ phong trung đích tử sắc (Thượng)
74
Dạ phong trung đích tử sắc (Hạ)
75
Quy hương (Thượng)
76
Quy hương (Hạ)
77
Hoắc Cách
78
Thạch điêu giới cách
79
Đông thiên lý đích mân côi (Thượng)
80
Đông thiên lý mân côi (Hạ)
81
Cao thủ như vân (Thượng)
82
Cao Thủ Như Vân (Hạ)
83
Vết rách (Thượng)
84
Vết rách (Hạ)
85
Kiến diện
86
Thê lương tuyết
87
Thập thiên thập dạ
88
Dịch hóa
89
Tái nhập Mê vụ sơn cốc
90
Thượng thiên vô môn
91
U thâm địa huyệt
92
Cức bối thiết giáp long
93
Ngoan
94
Long tinh chi biến
95
Long huyết chiến sĩ
96
Thần bí ma pháp trận
97
Tứ đại chí cao vị diện
98
Thống phá thiên liễu
99
Thạch điêu tông sư?
100
Luyện kiếm