Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

13

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

emperor · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Vào đây ủng hộ tinh tỷ hic hic

HuyếtBăng · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ca wa ủng hộ tĩnh muội nhé. Mn vào ủng hộ nào.

KhánhVân · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện do tiểu muội tĩnh tĩnh dễ thương xinh đẹp dịch là chắc chắn hay mọi người ủng hộ điiiiii.