Danh sách chương Bách Luyện Thành Tiên

Chương mới lên trước
Truyện có 2654 chương.
Chương 1: Luyện Tâm lộ
1
Chương 2: Trường thí sư nơi hạp cốc hoang sơ
2
CHƯƠNG 3: DỤNG MƯU NƠI HIỂM CẢNH
3
CHƯƠNG 4: LAM SẮC TINH HẢI
4
CHƯƠNG 5: PHÁT HIỆN BẤT NGỜ
5
CHƯƠNG 6: DÙNG ĐAN DƯỢC TRÙNG QUAN
6
CHƯƠNG 7: PHẾ ĐAN PHÒNG
7
CHƯƠNG 8: TRUNG PHẨM TẨY TỦY ĐAN
8
CHƯƠNG 9: LUYỆN TẬP CÁC KỲ NGHỆ CƠ SỞ
9
CHƯƠNG 10: BĂNG CHÂM QUYẾT CÙNG LINH KHÍ HỘ THUẪN
10
CHƯƠNG 11: THIÊN ĐIỀU CÙNG LĂNG VÂN MÔN
11
CHƯƠNG 12: KHỞI HÀNH TỚI THIÊN TRỤ SƠN
12
CHƯƠNG 13: LỤC PHÙ CẤP THẤP
13
CHƯƠNG 14: TRANH GIÀNH CÔNG PHÁP TRUNG CẤP
14
CHƯƠNG 15: PHỤ TỬ YẾN GIA
15
CHƯƠNG 16: LẦN ĐẦU ĐẠI CHIẾN
16
CHƯƠNG 17: ĐẤU TÂM LẪN ĐẤU LỰC
17
CHƯƠNG 18: TIẾN GIAI LINH ĐỘNG HẬU KỲ
18
CHƯƠNG 19: HỒNG LĂNG THẢO
19
CHƯƠNG 20: ĐỒNG MÔN TƯƠNG TÀN
20
CHƯƠNG 21: CÔNG PHÁP TU MA
21
CHƯƠNG 22: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
22
CHƯƠNG 23: LINH ĐỘNG KỲ ĐẠI VIÊN MÃN
23
CHƯƠNG 24: CỰC PHẨM TẨY TỦY ĐAN
24
CHƯƠNG 25: PHÙ ĐẠO SƠN
25
CHƯƠNG 26: KHÊ DƯỢC GIẢN
26
CHƯƠNG 27: SƯU HỒN THUẬT
27
CHƯƠNG 28: LINH THẢO CÙNG OÁN KHÍ
28
CHƯƠNG 29: UY LỰC CỦA BÍCH TUYẾT HOÀN
29
CHƯƠNG 30: GẶP LẠI THIÊN KIỀU CHI NỮ
30
CHƯƠNG 31: SÁT DIỆT CƯỜNG ĐỊCH
31
CHƯƠNG 32: LỜI NGUYỆN ƯỚC KỲ BÍ
32
CHƯƠNG 33: LẦN ĐẦU TỚI PHƯỜNG THỊ
33
CHƯƠNG 34: KHINH SUẤT
34
CHƯƠNG 35: NGUYỆT NHI
35
CHƯƠNG 36: TRỘM GÀ KHÔNG ĐƯỢC CÒN MẤT NẮM THÓC
36
CHƯƠNG 37: LINH DƯỢC SƠN
37
CHƯƠNG 38: TIN TỨC DUYỆN CHÂU
38
CHƯƠNG 39: DIỆU KẾ THÂU PHẾ ĐAN
39
CHƯƠNG 40: THIỆP MỜI
40
CHƯƠNG 41: BÍCH VÂN SƠN
41
CHƯƠNG 42: KHÍ LINH
42
CHƯƠNG 43: THAY MẬN ĐỔI ĐÀO
43
CHƯƠNG 44: DIỆU DỤNG CỦA LỆNH BÀI BÍ ẨN
44
CHƯƠNG 45: TU MA GIẢ CỰC MA ĐỘNG
45
CHƯƠNG 46: TỚI THIÊN MA THÀNH
46
CHƯƠNG 47: THIÊN HUYỄN BIẾN
47
CHƯƠNG 48: BỌ NGỰA BẮT VE, CHIM SẺ RÌNH PHÍA SAU
48
CHƯƠNG 49: HUYỀN HỎA THẦN CHÂU
49
CHƯƠNG 50: QUỈ SỰ
50
CHƯƠNG 51: TAM ÂM MA HỎA
51
CHƯƠNG 52: THIÊN SÁT MA QUÂN CÙNG THIÊN TRẦN ĐAN
52
CHƯƠNG 53: VŨNG NƯỚC ĐỤC TRONG KHUÊ ÂM SƠN MẠCH
53
CHƯƠNG 54: LOẠN SÁT
54
CHƯƠNG 55: ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG
55
CHƯƠNG 56: ĐOẠT XÁ
56
CHƯƠNG 57: ĐỆ NHỊ NGUYÊN THẦN
57
CHƯƠNG 58: HUYẾT ẢNH PHÂN THUẬT CÙNG VẠN HỒN PHIÊN
58
CHƯƠNG 59: NGỌC NÁT CÒN HƠN NGÓI LÀNH
59
CHƯƠNG 60: HUYỀN MA CHÂN KINH
60
CHƯƠNG 61: LỜI ĐỒN VỀ LINH ĐAN
61
CHƯƠNG 62: ÂM DƯƠNG QUYẾT
62
CHƯƠNG 63: ÂM THI CỐC
63
CHƯƠNG 64: TÁ ĐAO SÁT NHÂN
64
CHƯƠNG 65: CỔ NGỌC GIẢN KỲ LẠ
65
CHƯƠNG 66: THIÊN MA QUỶ THI THUẬT
66
CHƯƠNG 67: LÉN NGHE BÍ SỰ
67
CHƯƠNG 68: THI VƯƠNG
68
CHƯƠNG 69: TỌA SƠN QUAN HỔ ĐẤU
69
CHƯƠNG 70: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI
70
CHƯƠNG 71: LÃO HỒ LY
71
CHƯƠNG 72: TINH NGUYÊN TÁN
72
CHƯƠNG 73: TẾ LUYỆN HUYỀN HỎA THẦN CHÂU
73
CHƯƠNG 74: THIÊN MỤC SƠN
74
CHƯƠNG 75: KHÔ MỘC CHÂN NHÂN
75
CHƯƠNG 76: VÂN HẢI LIỆT QUANG TRẬN
76
CHƯƠNG 77: BÁCH THẢO ĐƯỜNG
77
CHƯƠNG 78: ĐỀ MỤC ĐOẠT MẠNG
78
CHƯƠNG 79: TỬ MẪU THẤT KIẾM
79
CHƯƠNG 80: UY LỰC HUYỀN MA CHÂN KINH
80
CHƯƠNG 81: ĐỦ TƯ CÁCH
81
CHƯƠNG 82: TRONG HỘI GIAO DỊCH
82
CHƯƠNG 83: HỒNG PHÁT LÃO TỔ THU TRUYỀN NHÂN
83
CHƯƠNG 84: HỢP TÁC
84
CHƯƠNG 85: BỌ NGỰA BẮT VE, CHIM SẺ RÌNH PHÍA SAU
85
CHƯƠNG 86: PHÁ HỦY TUYỀN NHÃN
86
CHƯƠNG 87: THAY MẬN ĐỔI ĐÀO
87
CHƯƠNG 88: ĐỤNG ĐỘ NHẤT ĐẠI ĐỆ TỬ
88
CHƯƠNG 89: THIÊN LAN ĐIỂU CÙNG HỒNG PHẤN KHÔ LÂU
89
CHƯƠNG 90: TAM PHÁI HỢP NHẤT
90
CHƯƠNG 91: NGƯNG KẾT KIM ĐAN
91
CHƯƠNG 92: SƠ HIỂN THẦN THÔNG
92
CHƯƠNG 93: KỲ NGỘ CHIẾN GIÁP THUẬT
93
CHƯƠNG 94: THÁNH LINH CĂN VÀ KHỔ LINH CĂN
94
CHƯƠNG 95: U MINH HUYỀN THIẾT
95
CHƯƠNG 96: TỚI DIỆP GIA
96
CHƯƠNG 97: TẦM BẢO
97
CHƯƠNG 98: THƯỢNG CỔ CẤM CHẾ
98
CHƯƠNG 99: NHỮNG PHO TƯỢNG QUỈ DỊ
99
CHƯƠNG 100: ĐỘNG PHỦ CỔ TU
100