Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

8

Bình

46

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Bách Luyện Thành Tiên

Truyện có 2654 chương.
1
Chương 1: Luyện Tâm lộ
2
Chương 2: Trường thí sư nơi hạp cốc hoang sơ
3
CHƯƠNG 3: DỤNG MƯU NƠI HIỂM CẢNH
4
CHƯƠNG 4: LAM SẮC TINH HẢI
5
CHƯƠNG 5: PHÁT HIỆN BẤT NGỜ
6
CHƯƠNG 6: DÙNG ĐAN DƯỢC TRÙNG QUAN
7
CHƯƠNG 7: PHẾ ĐAN PHÒNG
8
CHƯƠNG 8: TRUNG PHẨM TẨY TỦY ĐAN
9
CHƯƠNG 9: LUYỆN TẬP CÁC KỲ NGHỆ CƠ SỞ
10
CHƯƠNG 10: BĂNG CHÂM QUYẾT CÙNG LINH KHÍ HỘ THUẪN
11
CHƯƠNG 11: THIÊN ĐIỀU CÙNG LĂNG VÂN MÔN
12
CHƯƠNG 12: KHỞI HÀNH TỚI THIÊN TRỤ SƠN
13
CHƯƠNG 13: LỤC PHÙ CẤP THẤP
14
CHƯƠNG 14: TRANH GIÀNH CÔNG PHÁP TRUNG CẤP
15
CHƯƠNG 15: PHỤ TỬ YẾN GIA
16
CHƯƠNG 16: LẦN ĐẦU ĐẠI CHIẾN
17
CHƯƠNG 17: ĐẤU TÂM LẪN ĐẤU LỰC
18
CHƯƠNG 18: TIẾN GIAI LINH ĐỘNG HẬU KỲ
19
CHƯƠNG 19: HỒNG LĂNG THẢO
20
CHƯƠNG 20: ĐỒNG MÔN TƯƠNG TÀN
21
CHƯƠNG 21: CÔNG PHÁP TU MA
22
CHƯƠNG 22: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
23
CHƯƠNG 23: LINH ĐỘNG KỲ ĐẠI VIÊN MÃN
24
CHƯƠNG 24: CỰC PHẨM TẨY TỦY ĐAN
25
CHƯƠNG 25: PHÙ ĐẠO SƠN
26
CHƯƠNG 26: KHÊ DƯỢC GIẢN
27
CHƯƠNG 27: SƯU HỒN THUẬT
28
CHƯƠNG 28: LINH THẢO CÙNG OÁN KHÍ
29
CHƯƠNG 29: UY LỰC CỦA BÍCH TUYẾT HOÀN
30
CHƯƠNG 30: GẶP LẠI THIÊN KIỀU CHI NỮ
31
CHƯƠNG 31: SÁT DIỆT CƯỜNG ĐỊCH
32
CHƯƠNG 32: LỜI NGUYỆN ƯỚC KỲ BÍ
33
CHƯƠNG 33: LẦN ĐẦU TỚI PHƯỜNG THỊ
34
CHƯƠNG 34: KHINH SUẤT
35
CHƯƠNG 35: NGUYỆT NHI
36
CHƯƠNG 36: TRỘM GÀ KHÔNG ĐƯỢC CÒN MẤT NẮM THÓC
37
CHƯƠNG 37: LINH DƯỢC SƠN
38
CHƯƠNG 38: TIN TỨC DUYỆN CHÂU
39
CHƯƠNG 39: DIỆU KẾ THÂU PHẾ ĐAN
40
CHƯƠNG 40: THIỆP MỜI
41
CHƯƠNG 41: BÍCH VÂN SƠN
42
CHƯƠNG 42: KHÍ LINH
43
CHƯƠNG 43: THAY MẬN ĐỔI ĐÀO
44
CHƯƠNG 44: DIỆU DỤNG CỦA LỆNH BÀI BÍ ẨN
45
CHƯƠNG 45: TU MA GIẢ CỰC MA ĐỘNG
46
CHƯƠNG 46: TỚI THIÊN MA THÀNH
47
CHƯƠNG 47: THIÊN HUYỄN BIẾN
48
CHƯƠNG 48: BỌ NGỰA BẮT VE, CHIM SẺ RÌNH PHÍA SAU
49
CHƯƠNG 49: HUYỀN HỎA THẦN CHÂU
50
CHƯƠNG 50: QUỈ SỰ
51
CHƯƠNG 51: TAM ÂM MA HỎA
52
CHƯƠNG 52: THIÊN SÁT MA QUÂN CÙNG THIÊN TRẦN ĐAN
53
CHƯƠNG 53: VŨNG NƯỚC ĐỤC TRONG KHUÊ ÂM SƠN MẠCH
54
CHƯƠNG 54: LOẠN SÁT
55
CHƯƠNG 55: ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG
56
CHƯƠNG 56: ĐOẠT XÁ
57
CHƯƠNG 57: ĐỆ NHỊ NGUYÊN THẦN
58
CHƯƠNG 58: HUYẾT ẢNH PHÂN THUẬT CÙNG VẠN HỒN PHIÊN
59
CHƯƠNG 59: NGỌC NÁT CÒN HƠN NGÓI LÀNH
60
CHƯƠNG 60: HUYỀN MA CHÂN KINH
61
CHƯƠNG 61: LỜI ĐỒN VỀ LINH ĐAN
62
CHƯƠNG 62: ÂM DƯƠNG QUYẾT
63
CHƯƠNG 63: ÂM THI CỐC
64
CHƯƠNG 64: TÁ ĐAO SÁT NHÂN
65
CHƯƠNG 65: CỔ NGỌC GIẢN KỲ LẠ
66
CHƯƠNG 66: THIÊN MA QUỶ THI THUẬT
67
CHƯƠNG 67: LÉN NGHE BÍ SỰ
68
CHƯƠNG 68: THI VƯƠNG
69
CHƯƠNG 69: TỌA SƠN QUAN HỔ ĐẤU
70
CHƯƠNG 70: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI
71
CHƯƠNG 71: LÃO HỒ LY
72
CHƯƠNG 72: TINH NGUYÊN TÁN
73
CHƯƠNG 73: TẾ LUYỆN HUYỀN HỎA THẦN CHÂU
74
CHƯƠNG 74: THIÊN MỤC SƠN
75
CHƯƠNG 75: KHÔ MỘC CHÂN NHÂN
76
CHƯƠNG 76: VÂN HẢI LIỆT QUANG TRẬN
77
CHƯƠNG 77: BÁCH THẢO ĐƯỜNG
78
CHƯƠNG 78: ĐỀ MỤC ĐOẠT MẠNG
79
CHƯƠNG 79: TỬ MẪU THẤT KIẾM
80
CHƯƠNG 80: UY LỰC HUYỀN MA CHÂN KINH
81
CHƯƠNG 81: ĐỦ TƯ CÁCH
82
CHƯƠNG 82: TRONG HỘI GIAO DỊCH
83
CHƯƠNG 83: HỒNG PHÁT LÃO TỔ THU TRUYỀN NHÂN
84
CHƯƠNG 84: HỢP TÁC
85
CHƯƠNG 85: BỌ NGỰA BẮT VE, CHIM SẺ RÌNH PHÍA SAU
86
CHƯƠNG 86: PHÁ HỦY TUYỀN NHÃN
87
CHƯƠNG 87: THAY MẬN ĐỔI ĐÀO
88
CHƯƠNG 88: ĐỤNG ĐỘ NHẤT ĐẠI ĐỆ TỬ
89
CHƯƠNG 89: THIÊN LAN ĐIỂU CÙNG HỒNG PHẤN KHÔ LÂU
90
CHƯƠNG 90: TAM PHÁI HỢP NHẤT
91
CHƯƠNG 91: NGƯNG KẾT KIM ĐAN
92
CHƯƠNG 92: SƠ HIỂN THẦN THÔNG
93
CHƯƠNG 93: KỲ NGỘ CHIẾN GIÁP THUẬT
94
CHƯƠNG 94: THÁNH LINH CĂN VÀ KHỔ LINH CĂN
95
CHƯƠNG 95: U MINH HUYỀN THIẾT
96
CHƯƠNG 96: TỚI DIỆP GIA
97
CHƯƠNG 97: TẦM BẢO
98
CHƯƠNG 98: THƯỢNG CỔ CẤM CHẾ
99
CHƯƠNG 99: NHỮNG PHO TƯỢNG QUỈ DỊ
100
CHƯƠNG 100: ĐỘNG PHỦ CỔ TU