Hình bìa

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả Ân Tứ Giải Thoát
Thể loại Huyền Huyễn Tiên Hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 6,728,298
Convert 90%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
30
9
1
1
1
86 9 phiếu
Vừa độ YY
7897 thích
1663950 đọc
52 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Từ đám mây ngã xuống trở thành một người hèn mọn gia nô La Chinh, trong lúc vô tình đem mình đã luyện thành một món binh khí.

Một đạo chống lại mở màn, lúc này ầm ầm kéo ra.

Dựa vào có thể so với thần binh lợi khí thân thể, dựa vào Vĩnh Bất Thỏa Hiệp kiên cường tín niệm, hướng phía đỉnh phong từng bước rảo bước tiến lên.

Ngang ngược tranh hùng, các tộc tranh bá, Phong Khởi Vân Động.

Dùng Pháp bảo thân thể, khắc thế gian địch, làm La Chinh mở mắt ra một cái chớp mắt, truyền thuyết lúc này bắt đầu...

Tương Tự Truyện Bách Luyện Thành Thần