Hình bìa

Bá Vũ Độc Tôn

Tác giả Hoa Nhan
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,170,751
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
10881 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một vị thân thể có thể rung trời hám địa, một thanh trường đao đủ để Phá Toái Hư Không.

Sống lại với mười năm trước, sáng lập võ đạo đỉnh cao.

Gia tộc, tông môn, bí cảnh, vòm trời, thứ nguyên...

Quần hùng mà lên, Thần Ma mà động!

Nhìn xuống chư sinh, duy ta bá vũ độc tôn!

@Tao Là Hiệp: Võ đạo tu luyện, từ cấp thấp đến cao cấp chia làm Thôi Thể cảnh, Uẩn Linh cảnh, Thần Thông cảnh, Thiên Nguyên cảnh, Động Thiên cảnh, Vô Pháp cảnh, Hư Vô cảnh cùng với Niết cảnh tám đại đẳng cấp, mỗi một cảnh giới chia làm cửu đoạn.....

Tương Tự Truyện Bá Vũ Độc Tôn