Hình bìa

Bá Thiên Chiến Hoàng

Tác giả Phạm Thần
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,208,412
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
3206 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Quan Vu Bá Thiên Chiến Hoàng: { đây là một Vũ Giả làm đầu Đại thế giới! Thiếu niên Diệp Lăng, xuất thân thấp hèn, tư chất thường thường, lại có kiên cường tâm thái. Một lần biến cố, để Diệp Lăng dung hợp từ trên trời giáng xuống thần bí lam quang, từ đây trở thành thiên tài tuyệt thế, tại tinh phong huyết vũ trưởng thành trong quá trình, Ngạo Khiếu Cửu Thiên

Tương Tự Truyện Bá Thiên Chiến Hoàng