Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bá Đạo Tà Y

phaivodanh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

nhân vật bá đạo cường thế .. tuyển hậu cung rất nhanh