Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bá Đạo Tà Y

phaivodanh · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

nhân vật bá đạo cường thế .. tuyển hậu cung rất nhanh