Hình bìa

Arcane Niên Đại

Tác giả Võ Lâm Đô Đốc
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,002,971
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 15+
181 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta là pháp sư Silver, ta vi Arcane đại ngôn. Đây là một anh hùng xuất hiện lớp lớp rộng lớn mạnh mẽ thời đại; Đây là một thay trời đổi đất tang thương biến đổi lớn thời đại; Mà cuối cùng, sẽ là một cái do ta mở ra Arcane niên đại!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Arcane Niên Đại