Hình bìa

Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)

Tác giả Johanna Lindsey
Thể loại Tiểu thuyết
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 93,308
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
810 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Người dịch: Võ Hải Thanh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học (2004)

Người đánh máy: Lucy Mac (1-43), nhimcon(44-58)

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)