Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

19

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bá Chủ Thế Giới

megatron · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
47 Đánh Giá
Thấp Độ YY

ặc đây là truyện dịch à ????

dumbaxx1994 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Vừa Độ YY

main chính trọng sinh trở về bắt đầu con đường từ tu luyện trở thành cường giả , main chính cũng vô sĩ ko ít

trọng sinh giả heo ăn thịt hổ