Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ẩn Hôn Thần Bí Ảnh Đế: Vợ Yêu, Tới PK!

Truyện có 2050 chương.
301
Kiều Luyến, Anh Thích Em (2)
302
Kiều Luyến, Anh Thích Em (3)
303
Kiều Luyến, Anh Thích Em (4)
304
Kiều Luyến, Anh Thích Em (5)
305
Kiều Luyến, Anh Thích Em (6)
306
Kiều Luyến, Anh Thích Em (7)
307
Kiều Luyến, Anh Thích Em (8)
308
Kiều Luyến, Anh Thích Em (9)
309
Kiều Luyến, Anh Thích Em (10)
310
Kỳ Thật, Em Không Thích Lãng Mạn (1)
311
Kỳ Thật, Em Không Thích Lãng Mạn (2)
312
Kỳ Thật, Em Không Thích Lãng Mạn (3)
313
Kỳ Thật, Em Không Thích Lãng Mạn (4)
314
Kỳ Thật, Em Không Thích Lãng Mạn (5)
315
Kỳ Thật, Em Không Thích Lãng Mạn (6)
316
Kỳ Thật, Ta Tuyệt Không Ưa Thích Lãng Mạn (7)
317
Kỳ Thật, Em Không Thích Lãng Mạn (8)
318
Kỳ Thật, Ta Tuyệt Không Ưa Thích Lãng Mạn (9)
319
Kỳ Thật, Em Không Thích Lãng Mạn (10)
320
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (1)
321
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (2)
322
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (3)
323
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (4)
324
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (5)
325
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (6)
326
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (7)
327
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (8)
328
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (9)
329
Làm Bạn Gái Của Tôi Đi (10)
330
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (1)
331
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (2)
332
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (3)
333
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (4)
334
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (5)
335
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (6)
336
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (7)
337
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (8)
338
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (9)
339
Ảnh Đế Đại Nhân Ghen (10)
340
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (1)
341
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (2)
342
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (3)
343
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (4)
344
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (5)
345
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (6)
346
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (7)
347
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (8)
348
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (9)
349
Thẩm Phu Nhân Lộ Ra Ánh Sáng! (10)
350
Kiều Luyến Nổi Giận! (1)
351
Kiều Luyến Nổi Giận! (2)
352
Kiều Luyến Nổi Giận! (3)
353
Kiều Luyến Nổi Giận! (4)
354
Kiều Luyến Nổi Giận! (5)
355
Kiều Luyến Nổi Giận! (6)
356
Kiều Luyến Nổi Giận! (7)
357
Kiều Luyến Nổi Giận! (8)
358
Kiều Luyến Nổi Giận! (9)
359
Kiều Luyến Nổi Giận! (10)
360
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (1)
361
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (2)
362
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (3)
363
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (4)
364
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (5)
365
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (6)
366
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (7)
367
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (8)
368
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (9)
369
Cô Ấy Là Bà Xã Của Tôi! (10)
370
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (1)
371
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (2)
372
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (3)
373
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (4)
374
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (5)
375
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (6)
376
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (7)
377
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (8)
378
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (9)
379
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (10)
380
Ngươi, Tin Tưởng Ta Sao? (11)
381
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (12)
382
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (13)
383
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (14)
384
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (15)
385
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (16)
386
Ngươi, Tin Tưởng Ta Sao? (17)
387
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (18)
388
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (19)
389
Anh, Tin Tưởng Em Sao? (20)
390
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (1)
391
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (2)
392
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (3)
393
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (4)
394
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (5)
395
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (6)
396
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (7)
397
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (8)
398
Dụ Người Yêu Vui Vẻ (9)
399
Hống Bạn Gái Vui Vẻ (10)
400
Tiểu Kiều Biểu Hiện Tài Nghệ (1)