Hình bìa

Âm Tế

Tác giả Phong Lâm Vãn
Thể loại Linh Dị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 696,904
Convert 100%
Cập nhật
43 thích
414 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Giá trên trời lễ hỏi áp bách phía dưới, ta ở rể làm con rể tới nhà, đêm tân hôn, ta phát hiện...

Tế : Con rể / chồng.

Tương Tự Truyện Âm Tế