Hình bìa

Âm Dương Quỷ Thuật

Tác giả Vu Cửu
Thể loại Linh Dị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,784,265
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 16+
413 đọc
A
Giới Thiệu Truyện
Huyền Thuật phân Âm Dương, Dương thành Đạo Thuật, Âm là Quỷ Thuật . Lâm Hiểu Phong học Quỷ Thuật, trảo tai hoạ, nhưng lại rơi vào lần lượt âm mưu quỷ kế trong . Thần bí Trảo Yêu Cục, quỷ dị Thần Nông Giá, kinh khủng Côn Lôn Sơn . Lại xem Lâm Hiểu Phong như thế nào chém yêu Ma, phá Âm Tà!

Tương Tự Truyện Âm Dương Quỷ Thuật