Hình bìa

Âm Dương Môn

Tác giả Vô Say
Thể loại Đô Thị Huyền Ảo Khoa Huyễn Dị Năng Linh Dị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 621,848
Convert 100%
Cập nhật
22 thích
749 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đoán mệnh tại sao người mù chiếm đa số, Đào mộ vì sao hiếm có giàu có, bắt quỷ vì sao tiêu vong với bỏ mạng. Huyền Môn bên trong, kết quả có cái nào không muốn người biết bí mật cấm kỵ, ở Vô Say lực bút mang ngươi đi vào quỷ bí kỳ thần Linh Dị thế giới ! Truyện đã full.

Tương Tự Truyện Âm Dương Môn