Hình bìa

Âm Dương Môn

#ADM

Tác giả Vô Say
Thể loại Đô Thị Huyền Ảo Khoa Huyễn Linh Dị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 621,848
Convert 100%
Cập nhật
25 thích
2374 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đoán mệnh tại sao người mù chiếm đa số, Đào mộ vì sao hiếm có giàu có, bắt quỷ vì sao tiêu vong với bỏ mạng. Huyền Môn bên trong, kết quả có cái nào không muốn người biết bí mật cấm kỵ, ở Vô Say lực bút mang ngươi đi vào quỷ bí kỳ thần Linh Dị thế giới ! Truyện đã full.

Tương Tự Truyện Âm Dương Môn