Hình bìa

Ai Đề Á

Tác giả Thượng Đế Bất Tại Thiên Đường
Thể loại Võng Du
Trạng thái Dropped
Số Chữ 5,850,571
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2011
Độ tuổi 15+
20 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là một chân thật lại hư ảo thế giới, ở chỗ này hư ảo cùng chân thật trong lúc đó không có giới hạn. Hết thảy tất cả đều là chân thật khắc tại linh hồn của ngươi lí, chỉ là những này khắc vẫn là hư ảo. Giả thuyết cảnh thật trò chơi « Ai Tiya » , một cái tồn tại ở giả thuyết chính giữa chân thật nhất thế giới. Công lịch 2098 năm 1 nguyệt 1 nhật thịnh thế Beta, ở chỗ này ngươi vĩnh viễn cũng không là một người!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ai Đề Á