Ủng Hộ Truyện Ác Ma Doanh Địa (Dịch) của tác giả VCT

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
8,888
2
3,000
3
1,000
5
200
6
100
7
50
8
1