Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

dankfuture_ls01

Hình như truyện drop đx 1 năm r hả.

5

thevenk

Ủng hộ

20

Lebenh

Nhanh ra chương nhé

5

dankfuture_ls01

Truyện hay lắm. Chúc các bn tiếp tục ra chương mới nha!!!

5

NamTran1

Hay!

2

trnhd1502

mỗi ngày mấy kim, không lâu lại ra chương mới~

5

NinoPp

Bạo đi!!!!

15

thangit

Truyện hay, hài hước

10

Lebenh

ủng hộ team

2

NinoPp

Dịch nhanh đi team

1

dangphuoc

Ủng hộ team

20