Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương 36 Kế Cưới Vợ

Truyện có 69 chương.
1
Gặp Lại (thượng)
2
Gặp Lại (hạ)
3
Chương 3: Mới Quen (thượng)
4
Chương 4: Mới Quen (hạ)
5
Chương 5: Hôn Sự
6
Chương 6: Tình Ý (thượng)
7
Chương 7: Tình Ý (hạ)
8
Chương 8: Nhập Úng
9
Chương 9: Nhập Úng (hạ)
10
Chương 10: Hôn Thư
11
Chương 11: Ý Động
12
Chương 12: Thủ Đoạn
13
Chương 13: Bố Câu
14
Chương 14: Long Thành
15
Chương 15: Dị Bảo
16
Chương 16: Dị Bảo (tiếp)
17
Chương 17: Vô Tình Gặp Được
18
Chương 18: Vô Tình Gặp Được (tiếp)
19
Chương 19: Ván Bài
20
Chương 20: Nhập Sáo
21
Chương 21: Tam Thiếu Gia
22
Chương 22: Sát Thủ
23
Chương 23: Yêu Nghiệt
24
Chương 24: Cận Thủy
25
Chương 25: Công Đường
26
Chương 26: Công Đường 2
27
Chương 27: Lâu Thai
28
Chương 28: Nói Thẳng
29
Chương 29: Thổ Lộ
30
Xuân Tình
31
Chương 31: Thị Phi
32
Chương 32: Khiêu Chiến
33
Chương 33: Giằng Co
34
Chương 34: Giằng Co (nhị)
35
Chương 35: Phát Hiện
36
Chương 36: Lai Ý
37
Chương 37: Vãng Lai
38
Chương 38: Phiên Ngoại Phượng Mỹ Nhân
39
Chương 39: Thưởng Cúc
40
Chương 40: Đánh Thức
41
Chương 41: Dựa Theo Kế Hoạch
42
Chương 42: Bà Mối
43
Chương 43: Âm Mưu
44
Chương 44: Thưởng Hoa
45
Chương 45: Thưởng Hoa 2
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65: Nấu Cơm, Nấu Cơm
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: Kết Thúc
Chọn khoảng: 1 - 69