Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Xuyên Không

Giới Thiệu Thể Loại Xuyên Không

Xuyên Không là cụm từ viết tắt của "xuyên qua thời không" hoặc "xuyên việt giá không", là loại truyện mà nhân vật chính đang ở thời hiện đại bỗng gặp phải bất trắc chẳng hạn như bệnh tật, tai nạn... và bị một thế lực bí ẩn nào đó khiến bản thân xuyên qua thế giới khác.

Truyện Mới Trong Thể Loại Xuyên Không

Marvel Chi Táng Tận Thiên Lương

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Thành Ainz Ooal Gown

Còn tiếp...
2016

Đại Năng Năng Lượng Hệ Thống Giả

Còn tiếp...
2016

Động Mạn Nhị Thứ Nguyên Lữ Trình

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Chi Xuyên Việt Dị Loại

Còn tiếp...
2016

Vạn Yêu Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Bách Chiến Đế Thần

Còn tiếp...
2016

Vong Linh Viễn Chinh

Còn tiếp...
2016

Bách Yêu Vi Hành

Còn tiếp...
2016

Thứ Nguyên Chi Vương Dưỡng Thành

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Trúc Cơ Giả

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Tối Cường Triệu Hoán Sư

Còn tiếp...
2016

Phim Ảnh Đại Xuyên Việt

Còn tiếp...
2016

Vị Diện Chi Hoàn Khố Kiếp Sống

Còn tiếp...
2016

Lol Chi Tối Cường Trọng Sinh

Còn tiếp...
2016

Võng Du Xuyên Tới Vũ Thần Đại Lục

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Bang Phái Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Sư Đồ Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Ta Là Sáng Thế Thần Không Chắc Nữa

Còn tiếp...
2016

Lâm Nguy Vật Chủng Giao Phối Học Viện

Còn tiếp...
2016

Hải Tặc Chi Vô Hạn Cường Hóa

Còn tiếp...
2016

Hỏa Ảnh Chi Tối Cường Thiên Phú

Còn tiếp...
2016

Ta Thế Giới Người Tí Hon

Còn tiếp...
2016

Đấu Phá Thương Khung Thần Đế Đỉnh Phong

Còn tiếp...
2016

Cổ Tạo Đại Lục Kí Sự

Còn tiếp...
2016

Fairy Tail Chi Băng Long

Còn tiếp...
2016

Luân Hồi Nhạc Viên

Còn tiếp...
2016

Bựa Nhân Xuyên Không

Còn tiếp...
2016

Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Còn tiếp...
2016

Năng Lực Lược Đoạt Giả Lữ Trình

Còn tiếp...
2016

Cùng Hệ Thống Chinh Phục Tiên Hiệp

Còn tiếp...
2016

Xuyên Toa Tại Vô Hạn Phế Thổ

Còn tiếp...
2016

Hokage Chi Tenseigan Naruto

Còn tiếp...
2016

Hỏa Thần Phong Bạo

Còn tiếp...
2016

Ta Vô Hạn Nhị Thứ Nguyên

Còn tiếp...
2016

Thứ Nguyên Điện Thoại Di Động

Còn tiếp...
2016

Trùng Sinh Thành Ma Đế

Còn tiếp...
2016

Trở Về Thời Lê Sơ ( Soán Lê)

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Nhân Vật Chính Phụ Thân

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Tu Chân Hệ Thống

Còn tiếp...
2016