Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Vô Địch Tu Tiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Đồng Tể

Dropped

Tiên Hiệp Hối Đoái Hệ Thống

Dropped

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

FULL

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Dropped

Tối Cường Cuồng Bạo Tu Tiên

Dropped

Nghịch Thiên Tu Tiên

Dropped
2015

Kiếm Vương Triều

FULL
2016

Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư ( Quyển 1 – THIÊN HẢI MÔN)

FULL
2017

Thôn Phệ Tinh Không

FULL

Thiên Vận

Còn tiếp...
2018

Bất Hủ Phàm Nhân

FULL
2016

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

FULL
2016

Thiên Tru Đạo Diệt

FULL

Mang Theo Hỏa Ảnh Hệ Thống Đến Dị Giới

FULL

Cửu Âm Tà Quân

FULL

Kiếm Động Cửu Thiên

FULL

Nhất Kiếm Thương Khung

Dropped
2017

Tru Tiên I

FULL

Vạn Đạo Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Khí Tiên Thập Nhất Biến

Dropped
2017

Truyền Thuyết Đế Quân

Còn tiếp...
2016

Vạn Cổ Long Đế

FULL

Hứa Tiên Chí

FULL

Vô Song Phong Vân

Còn tiếp...
2017

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

FULL

Đại Việt Tu Chân

Dropped
2015

Cuồng Long Thất Giới

Còn tiếp...
2017

Võ Đạo Đan Tôn

FULL

Lục Tiên

FULL

Ta Muốn Vĩnh Sinh

FULL
2017

Tây Du Ký

FULL

Tru Tiên

FULL

Đại Đạo Triều Thiên

Dropped

La Bàn Vận Mệnh

FULL

Đại Ma Đầu

FULL

Linh Chu

FULL

Chân Tiên

FULL

Đế Tôn

FULL
2013

Đô Thị Chi Tối Ngưu Tu Tiên

FULL