Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Háo Sắc Kiếm Tu

FULL
2015

Hỏa Xích Đế Vương

Còn tiếp...
2018

Con Đường Cường Giả

Còn tiếp...
2018

Cuồng Võ Thú Tôn

FULL
2016

Đại Dận Tiên Triều

FULL
2016

Vạn Năng Liên Tiếp Khí

FULL
2016

Tội Ác Thành Thần

FULL
2016

Yêu Hầu Ngộ Không

FULL
2016

Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống

FULL
2016

Lăng Vũ Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Cửu Hoang Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Tinh Thần Tạo Hóa Quyết

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi Mãng Long Truyện Thuyết

Còn tiếp...
2016

Tu Chân Truyền Nhân Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2016

Khống Hỏa Già Thiên

Còn tiếp...
2016

Ma Môn Chính Tông

Còn tiếp...
2016

Thế Giới Võ Hiệp Đích Ma Vương

Còn tiếp...
2016

Đấu La Đại Lục

FULL

Vạn Cổ Sát Đế

Còn tiếp...
2016

Mạnh Nhất Đan Dược Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Cửu Thiên Thánh Đế

Còn tiếp...
2016

Kiếm Xuất Thuần Dương

Còn tiếp...
2016

Thiên Hiển Địa Hoàng

Còn tiếp...
2016

Tạo Hóa Luyện Thể Quyết

Còn tiếp...
2016

Âm Dương Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Huyền Thiên Long Tôn

Còn tiếp...
2016

Đế Đạo Vô Song

Còn tiếp...
2016

Kiếm Thánh Trùng Sinh

Còn tiếp...
2016

Tiên Lộ Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Giáng Lâm Võ Hiệp Chi Môn

Còn tiếp...
2016

Ca Là Một Con Cá

Còn tiếp...
2018

Thượng Cổ Yêu Tiên

Còn tiếp...
2016

Tiêu Dao Vi Diện Hành

Còn tiếp...
2016

Diêm Đế

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Địa Ngục Sát Thần

Còn tiếp...
2016

Hồng Mông Luyện Thể

Còn tiếp...
2016

Phần Thiên Tuyệt Thần

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Còn tiếp...
2016

Phàm Duyên Tiên Lộ

Còn tiếp...
2016