Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Vạn Đạo Long Hoàng

Dropped
2017

Tọa Vong Trường Sinh

Dropped
2017

Trảm Tà

Dropped
2017

Trùng Sinh Chi Nghịch Chiến Tây Du

Dropped
2017

Ngự Linh Chân Tiên

Dropped
2017

Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo

Dropped
2017

Luyện Khí Chân Tiên

Dropped
2017

Nhất Kiếm Khuynh Quốc

Dropped
2017

Ngũ Hành Ngự Thiên

Dropped
2017

Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Dropped
2017

Ngã Tu Đích Khả Năng Thị Giả Tiên

Dropped
2017

Ta Không Thành Tiên (Dịch)

Dropped

Tam Giới Hồng Bao Quần

Dropped
2017

Bình Thiên Sách (convert)

Dropped
2017

Tử Dương

Dropped

Mộng Du Chư Giới

Dropped
2017

Tiên Ma Chí

Còn tiếp...
2017

Bất Tử Vẫn Là Bất Tử

Còn tiếp...
2018

Huyền Trần Đạo Đồ

Dropped

Vạn Cổ Ma Thần

Dropped
2017

Hồng Hoang Chi Thần Tộc Truyền Thuyết

Dropped
2018

Hi Du Hoa Tùng

FULL

Vạn Giới Độc Tôn

Dropped

Liêu Trai Cầu Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Cổ Tiên Linh

Còn tiếp...
2018

Ma Thần Thiên Quân

Dropped
2014

Đấu Thần

FULL

Thuận Thiên Kiếm

Còn tiếp...

Bất Diệt Tinh Chủ

Còn tiếp...
2018

Bá Chủ Thế Giới

FULL
2017

Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Còn tiếp...
2018

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Còn tiếp...
2017

Tế Luyện Sơn Hà

Dropped
2000

Thiên Ngã

Còn tiếp...
2018

Vĩnh Sinh

FULL

Đô Thị Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Thần Ma Thế Giới

Dropped
2018

Huyết Mĩ Nhân

FULL
2017

Yêu Nghiệt Phương Nào

Dropped
2017

Thiên Địa Thần Vật

Còn tiếp...
2018